مبارزان ق.س.د به دروازه‌های شهرک هاجنه رسیدند؛ ١۵ تبهکار از پای درآمدند

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک در تداوم عملیات تندباد جزیر به نزدیکی شهرک هاجنه در شمال ابوکمال رسیدند

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک در تداوم عملیات تندباد جزیر به نزدیکی شهرک هاجنه در شمال ابوکمال رسیدند

 

عملیات تندباد جزیره در وارد ١١٠همین روز خود شد و نیروهای آزادیخواه به پیشروی در مناطق تحت اشغال داعش ادامه می‌دهند.

 

در درگیری‌های روی داده در نزدیکی شهرک هاجنه ١۵ داعشی از پای درآمدند و یک موتورسیکلت تبهکاران منهدم شد.

 

درگیری در این منطقه ادامه دارد.

 

شهرک هاجنه در ٢۵ کیلومتری شمال شهر ابوکمال قرار دارد.