مبارزان ق.س.د در باغوز وارد آخرین سنگرهای داعش شدند

​​​​​​​نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک ق.س.د در باغوز وارد آخرین سنگرهای تبهکاران داعش شدند

تبهکاران داعش در آخرین سنگرهایشان، اتومبیلها و وسایل خود را جمع کرده و در آنجا برای خود سنگرهایی درست کرده و در آنجا پنهان شده‌اند.

 

آخرین سنگرهای داعش که توسط تبهکاران مانند کمپ استفاده می‌شود، یکی پس از دیگری توسط مبارزان کنترل می‌شوند و تعدادی از تبهکاران هم در پایین تپه‌ای که پرچمهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ در آن به اهتزاز در آمده است، خود را تسلیم مبارزان می‌کنند.

 

مرکز اطلاع رسانی ق.س.د روز ۱٨ مارس اعلام کرده بود، در عملیات ۲۴ ساعت گذشته ٨۷ تبهکار داعش کشته شده و ضربه‌ی سنگینی به تبهکاران وارد شده است.

 

کینو گابریل سخنگوی ق.س.د دو روز پیش (یکشنبه ١٧ مارس) در یک کنفراتس مطبوعاتی اعلام کرد، از ماه ژانویه ۲۰۱۹ تاکنون ۶۴ هزار تن از باغوز خارج شده‌اند. همچنین گفت، ۵ هزار تن از این افراد تبهکار داعش، ۲۵ هزار تن خانواده‌های آنها و ۳۴ هزار تن دیگر شهروندان مدنی هستند که از باغوز آزاد شده‌اند.