مبارزان ق.س.د صدها غیرنظامی را نجات دادند

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک در روستای باخوزه واقع در دیرالزور صدها غیرنظامی از جمله دهها زن و کودک را از چنگال تبهکاران داعش نجات دادند

محاصره تبهکاران داعش توسط نیروهای سوریه دمکراتیک در مرحله پایانی کارزار تندباد جزیر همچنان تنگ‌تر می‌شود. مبارزان روز جمعه در عملیاتی ویژه صدها غیرنظامی را از چنگ تبهکاران نجات دادند.

 

همچنین گزارش‌هایی دال بر وجود صدها غیرنظامی دیگر در اسارت تبهکاران داعش منتشر شده است.

 

صبح جمعه (٢٢ فوریه/ ٣ اسفند) نیروهای ق.س.د بالغ بر ۴٠ کامیون از ساکنان منطقه از جمله زنان و کودکان را از مناطق تحت اشغال داعش نجات داده و آنان را به مناطق امن منتقل کردند.