مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ  زادروز اوجالان و سالگرد تاسیس ی.پ.ژ را گرامی داشتند

​​​​​​​مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ ، ۴ آوریل زادروز رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و ۶مین سالگرد تاسیس ی.پ.ژ را در حسکه طی مراسمی جشن گرفتند

مبارزان زن در حسکه با برگزاری مراسم نظامی و با کاشت نهال تولد رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را جشن گرفتند.

مبارزینی که در این مراسم شرکت کرده بودند در مورد اهمیت و معنای این روز سخن گفته و همچنین به بیان احساس خویش پرداختند. مبارزان روز تولد عبدالله اوجالان را به خلق کرد و همه‌ی خلقهای جهان و بشریت تبریک گفتند.

 

مبارز ی.پ.ژ ویان کانی گفت، "این روز برای ما بسیار مهم است. ما هم روز تولد رهبر خود را که با فکر و فلسفه اش راه آزادی را به ما نشان داد، گرامی می‌داریم و هم سالگرد تاسیس ی.پ.ژ را جشن می‌گیریم. ما در سایه‌ی چنین روزی شناسه ی زن آزاد را ایجاد کردیم و به صورت نظامی هم سازمان یافتیم. شهدای ما از خط آزادی با قهرمانی و شجاعت محافظت کردند.

 

ما هم راه شهدا را ادامه خواهیم داد و اساس مبارزات خود را بر فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو قرار می‌دهیم. من می‌گویم، هر زنی که در صفوف ی.پ.ژ قرار دارد و مبارزه می‌کند، باید خط آزادی رهبر آپو را اساس قرار دهد."

 

مبارز دیگر ی.پ.ژ بهار قامیشلو می‌گوید،"من سالگرد تاسیس ی.پ.ژ را به همه ی زنان جهان، رهبر آپو و مقاومت گران اعتصاب غذا تبریک می‌گویم. ما با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو خود را شناختیم، مبارزه کردیم و تا آفریدن زن آزاد و آزادی فیزیکی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به مبارزات خود ادامه می‌دهیم."

 

یکی دیگر از مبارزان ی.پ.ژ وارشین عفرین می‌گوید، "امروز، روز تولد رهبر آپو است. ما تولد رهبر آپو را جشن می‌گیریم. رهبر آپو ۲۰ سال در زندانهای رژیم ترکیه محبوس می‌باشد، اما در این راه او هر روز باماست. همچنین امروز سالگرد تاسیس ی.پ.ژ است. این روز برای ما روز مهم و مقدسی است. قبل از تولد رهبر آپو زن نقشی نداشت و ظلمی هزاران ساله بر وی روا داشته شده بود، اما اکنون زنان بدون ترس خواهان حقوق خود هستند و برای دستیابی به حق خود مبارزه می‌کنند. این برای زنان انقلاب بزرگی است. من به عنوان یک مبارز ی.پ.ژ این روز را به رهبر آپو، رفقای در بند و همه‌ی زنان جهان تبریک می‌گویم و یک بار دیگر عهد می‌بندیم تا آزادی فیزیکی رهبر آپو به مبارزاتمان ادامه دهیم."