مجمع آموزش شمال و شرق سوریه؛ ٩٠٠ هزار دانش‌آموز داریم

مجمع آموزش و پرورش شمال و شرق سوریه اعلام کرد که آنان پیش‌بینی می‌كنند تعداد دانش‌‌آموزان سال تحصیلی ٢٠١٩-٢٠٢٠ به ٩٠٠ هزار نفر خواهد رسید. این مجمع همچنین افزود که از سال تحصیلی جاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در برنامه‌ درسی جای گرفته است.

   مجمع آموزش و پرورش شمال و شرق سوریه اعلام کرد که آنان پیش‌بینی می‌كنند تعداد دانش‌‌آموزان سال تحصیلی ٢٠١٩-٢٠٢٠ به ٩٠٠ هزار نفر خواهد رسید. این مجمع همچنین افزود که از سال تحصیلی جاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در برنامه‌ درسی جای گرفته است.

   بیش از ٧۵۵ هزار و ٧٨۴ دانش‌آموز خود را برای سال تحصیلی تازه آماده می‌کنند. مجمع آموزش و پرورش شمال و شرق سوریه اعلام کرده است که آنان حدس می‌زنند تعداد دانش‌‌آموزان به ٩٠٠ هزار نفر برسد.

   مجمع آموزش و پرورش خودمدیریتی دمکراتیک که از سوی هفت کمیته آموزشی غیردولتی اداره می‌شود اعلام کرده است که تمهیدات لازم برای سال تحصیلی تازه به پایان رسیده است. این مجمع روز دوم سپتامبر را روز بازگشایی مدارس و روز ١۵ سپتامبر را هم اولین روز آموزش دانش‌‌آموزان در سال تحصیلی جاری اعلام کرد.

   در این راستا ٣٩ هزار و ۶۶۴ معلم در مناطق شمال و شرق سوریه تدریس به دانش‌‌آموزان بر عهده دارند. تمام معلمین در دوره‌های آموزشی تابستان در ١١٣ مرکز آموزشی شرکت کرده‌اند.

​​​​​​​   مجمع همچنین آموزش فنی و حرفه‌ای را در برنامه تحصیلی امسال جای داده است. در این راستا معلم، مواد درسی و نیازهای مدارس تأمین شده‌اند.

​​​​​​​   در مورد تأمین کتاب‌های آموزشی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد-یونیسف اعلام کرده است که در چاپ ١۶۵ هزار کتاب به مجمع کمک خواهد کرد. مجمع اعلام کرد که تمام دانش‌آموزان در ماه اکتبر کتاب‌های درسی خویش را تحویل می‌گیرند. مجمع آموزش و پرورش در تلاش است تا مطالب کتاب‌های درسی مقطع دبستان از سوی خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه تهیه، تنظیم و چاپ شوند.

​​​​​​​   مجمع آموزش تاکنون ۴ هزار و ۴٠٧ باب مدرسه را برای آموزش دانش‌‌آموزان فراهم کرده است. در اقلیم جزیر ٢ هزار و ٢٠١۴ باب، در اقلیم فرات ٨۶٩ باب، در اقلیم منبج ٣٢٠ باب مدرسه، در اقلیم طبقا ١٩٧ باب، در اقلیم رقا ٣١٧ باب مدرسه و در اقلیم دیرالزور ۴٩٠ باب مدرسه تدارک دیده شده‌اند.

​​​​​​​   بر پایه‌ی آمار این مجمع تعداد ٢١١ باب مدرسه در جریان جنگ تحمیلی بر خلق‌های شمال و شرق سوریه به تمامی ویران شده‌اند و ۴۵۵ باب هم متحمل زیان‌های فراوانی گشته‌اند. مجمع  خاطرنشان کرده است که تعمیر مدارس را همچنان در اولویت کارهای خویش قرار داده است.

​​​​​​​   رجب المشرف رییس مشترک مجمع آموزش و پرورش شمال و شرق سوریه در گفتوگو با خبرگزاری هاوار اعلام کرده است که آنان در تلاشند تا با تأمین اماکن آموزشی در مناطق الشافا و الحجین استان دیرالزور که آخرین مناطق پاکسازی شده از لوث تبهکاران داعش بوده‌اند دانش‌‌‌آموزان را به سر کلاس‌های درس برگردانند.