محاصره‌ی داعش ادامه دارد، ۲ هزار غیرنظامی دیگر آزاد شدند

​​​​​​​در دیرالزور مبارزان ق.س.د حلقه‌ی محاصره ی داعش را تنگ‌تر کرده‌اند و حدود ۲ هزار غیرنظامی که خانواده‌های اعضای داعش بوده‌اند را آزاد کرده و تعدادی از تبهکاران نیز خود را تسلیم کرده‌اند

در دیرالزور شرق سوریه، پیروزیهای مبارزان نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک ق.س.د در مقابل تبهکاران داعش ادامه دارد و نیروهای داعش به شکست نهایی خود نزدیک شده‌اند. مبارزان بیشتر از یک هفته است که روزانه صدها و هزاران تن از غیرنظامیان را از دست تبهکاران داعش آزاد می‌کنند، تعداد زیادی از این افراد همسر و فرزندان و خانواده‌های اعضای داعش هستند.

 

در همین راستا دیروز و امروز در منطقه‌ی باخوزه مبارزان در ادامه‌ی عملیات خود حدود ۲ هزار غیرنظامی و اعضای خانواده‌های تبهکاران را آزاد کرده و آنها را به کمپهای آوارگان روژاوای کردستان و شمال سوریه منتقل کرده‌اند. هم زمان طی این عملیات حلقه‌ی محاصره‌ی تبهکاران تنگتر شده و همین امر سبب شده است تا تعداد زیادی از تبهکاران خود را تسلیم کنند.

 

در حال حاضر تبهکاران داعش در چند صد متر مربع در باغوز محاصره شده اند و فرماندهان میدانی ق.س.د اعلام کرده اند،"به دلیل آنکه تبهکاران تعداد زیادی غیرنظامی که بیشتر زن و کودک هستند را به عنوان سپر انسانی به کار می‌برند، عملیات آزاد سازی این چند صد متر با حساسیت بیشتری انجام می‌شود".