محمد ایبیش تحت شکنجه‌های وحشیانه سربازان ترک در عفرین به شهادت رسید

ربودن و شکنجه وحشیانه ساکنان واقعی عفرین از سوی دولت غاصب ترک و تبهکاران وابسته به دیکتاتور ترکیه همچنان ادامه دارد. محمد ایبیش شهروند اهل عفرین پس از شکنجه‌های وحشیانه سربازان غاصبگر ترک جان خود را از دست داد

ربودن و شکنجه وحشیانه ساکنان واقعی عفرین از سوی دولت غاصب ترک و تبهکاران وابسته به دیکتاتور ترکیه همچنان ادامه دارد. محمد ایبیش شهروند اهل عفرین پس از شکنجه‌های وحشیانه سربازان غاصبگر ترک جان خود را از دست داد.

 

به گفته منابع آگاه محلی یکی از شهروندان عفرین به نام محمد ایبیش (۵۵ ساله) اهل روستای هسانا بدون هیچ دلیلی از سوی سربازان ترک ربوده شد و تحت شکنجه‌های غاصبگران به شهادت رسیده است.

 

همان منابع به خبرگزاری فرات گفته‌اند که تبهکاران وابسته به اردوغان پیشتر دختر محمد ایبیش را ربوده و پس از دریافت مبلغ فراوانی پول وی را آزاد کرده بودند. سربازان ترک سپس محمد ایبیش را ربوده و پس از شکنجه‌های وحشیانه وی را کشتند.

 

از سوی دیگر به گفته منبع آگاه دیگری گروهی از تبهکاران موسوم به فرقه‌الشام هشت تن از ساکنان روستای آفاز بخش مابت عفرین را ربوده‌اند. هویت افراد ربوده شده از سوی تبهکاران وابسته ب دولت ترکیه به این شرح است: امین رشید داود (۴۴ ساله)، امین محی‌الدین علو (٣٢ ساله)، حوریک عبدو علو (۴۵ ساله)، زیاد نوری زیاد (٣٨ ساله)، خبات محمد حسن (٢٧ ساله)، خالد محمد ناصح (٣۵ ساله) و دو برادر به نام‌های محمد احمد حنان (٣۴ ساله) و احمد حنان (٣٠ ساله).

 

به گفته این منبع تبهکاران تحت فرمان رژیم ترک ربوده‌شدگان را به روستای قوبه بخش راجو در عفرین اشغالی منتقل کرده و در قبال آزاد کردن آنان مبالغ هنگفتی پول از خانواده‌ها خواسته‌اند.