مخسو: فرصت دستیابی به اتحاد همچنان وجود دارد

عبود مخسو رئیس مشترک اتحادیه روشنفکران اقلیم جزیره اعلام کرد:"خلق کورد در هر چهاربخش کوردستان به اتحاد نیاز دارد. فرصت دستیابی به اتحاد همچنان باقیست."

خلق کورد در روژاوای کوردستان امیدوار است که که با گفتگوهای میان نیروها و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی کورد به اتحاد ملی دست یافته و نتایج مثبتی را به بار آورد.

عبود مخسو رئیس مشترک اتحادیه روشنفکران اقلیم جزیره در این مورد به خبرگزاری هاوار گفت:"پس از ابتکار عمل مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای ق.س.د و فراخوان خلق کورد، اکنون مرحله‌ای که در روژاوای کوردستان سپری می‌شود اتحاد کورد را به یک ضرورت مبدل کرده است. نباید این گام را به تأخیر انداخت، احزاب سیاسی کورد باید اتحاد کورد را فراهم کنند. زیرا مجبورند گام بردارند. این خواسته هم شامل ENKS، هم پ.ی.د و هم احزاب سیاسی دیگر می‌شود."

مخسو یادآور شد:"احزابی که از اتحاد ملی دوری می‌کنند از واقعیت میهن‌دوستی و روح انقلابی بهره‌ای نبرده‌اند. همچنین از کوردیت دورند. دو راه وجود دارد: اول تسلیم، که خدمت‌ به دشمنان است. راه دوم مقاومت است، راه تداوم زندگی این راه است."

عبود مخسو اظهار کرد که خلق کورد با فداکاری فرزندانش به دستاوردهایی نائل شد، باید با اتحاد از این دستاوردها محافظت کرد. مخسو افزود:"خلق کورد وضعیت کنونی احزاب سیاسی را نمی‌پذیرد. به همین سبب باید تمامی طیف‌های جامعه احزاب را تحت فشار قرار دهند تا آنان متحد شوند."

مخسو به نیاز خلق کورد به اتحاد در هر چهار بخش کوردستان اشاره کرده و خاطرنشان کرد:"رهبران کورد در این زمینه نقش بزرگی را به انجام رساندند. بویژه در باشور کوردستان، باید مسعود بارزانی به وظیفه خود عمل کند. زیرا تاریخ همه را به خاطر می‌سپارد و ENKS وابسته به وی است."

مخسو افزود خلق کورد با نیروهای خود در باکور و روژهلات کوردستان هم می‌توانند نقش مهمی در دستیابی به اتحاد کورد ایفا کنند.

وی گفت:"احزاب و جریان‌هایی که از اتحاد ملی فرار می‌کنند محکوم به نابودی هستند و جامعه ارزشی برای آنان قائل نخواهد بود. از آنان خواسته می‌شود که به توافقی بر مبنای مطالبات جامعه دست یابند. خلق کورد در گذشته دوستان و دشمنان خود نمی‌شناخت. رهبر عبدالله اوجالان واقعیت هر چیزی را آشکار کرد. واقعیت دوستان و واقعیت دشمنان را نشان داد. رهبری همچنین از عقل کورد سخن گفت. از ضرورت اتحاد عقل کورد گفت. همچنین این عقل چگونه به خدمت خلق کورد و مبارزه آزادیخواهی کورد درآید سخن گفتند. رهبری خواست که این عقل به منافع دشمنان خدمت نکند."

مخسو خاطرنشان کرد که رهبر عبدالله اوجالان با اندیشه‌های خویش راه خلق کورد را روشن کرد و ماهیت دشمنان را برملا کرد. وی افزود:"هدف دولت ترک از تشدید حصر رهبر اوجالان، فشار وارد کردن بر مبارزه خلق کورد است. زیرا حصر رهبری به معنی اسارت گرفتن آزادی، دمکراسی و صلح است."

عبود مخسو با تأکید بر اینکه دولت ترک دشمن تمامی کوردهاست گفت که رژیم ترک به اجرای نقش‌های کوردستیزانه در عفرین، سریکانی، گری سپی، زینی‌ ورتی، هولیر و سلیمانیه ادامه می‌دهد و هیچگاه وحشیگری در قبال کوردها را متوقف نکرده است. به همین سبب خلق کورد از ماهیت دولت ترک آگاه است.

عبود مخسو رئیس مشترک اتحادیه روشنفکران اقلیم جزیره در پایان سخنان خود گفت:"جنگ کورد-کورد خط قرمز است. همچنانکه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و روئسای پ.د.ک و ی.ن.ک مسعود بارزانی و زنده‌یاد جلال طالبانی اعلام کرده‌اند نیروهای کورد باید نسبت به نقشه‌های دشمن هشیار باشند و به ابزار دیگران برای ریختن خون کورد مبدل نشوند. باید با گفتوگو و تقویت روابط به مسائل فی‌مابین پایان داد."