مراسم چهلم شهید دیار غریب در سلیمانیه

طی مراسمی شایسته یاد و خاطره شهید هلمت گرامی داشته شد

   چهل روز از شهادت دیار غریب با کد سازمانی "هلمت" عضو شورای رهبری کل ک.ج.ک و عضو حزب کارگران کردستان گذشت. در شهر سلیمانیه مراسمی با مشارکت صدها نفر از میهن‌دوستان، نمایندگان احزاب و جریانات سیاسی چهار بخش کردستان برگزار شده و یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

   مراسم چلهم شهید هلمت با یک دقیقه سکوت در احترام به شهیدان راه آزادی کردستان آغاز شد. سپس دکتر رزگار برادر شهید به نمایندگی از خانواده‌ پیامی را قرائت کرد. وی اعلام نمود، "با دلگرمی خلق جنوب کردستان و صیانت خلقمان بخشی از دردهایمان ساکن شد. رفیق دیار تنها فرزند ما نبوده بلکه فرزند تمامی خلق بود که با شهادت خویش وظایفمان را سنگینتر نمود تا به عنوان خانواده‌ی وی به آرمانهای شهید جامه عمل بپوشانیم."

   سپس غریب محمد به نمایندگی از خانواده‌ی شهدای پ.ک.ک پیامی را قرائت نموده و اعلام کرد، "دیار غریب از نیستی، هستی را ایجاد نمود. ما همه خود را دانش‌آموزان وی و خانواده‌ی ایشان می‌بینیم چونکه مدرسه‌ی همه‌ی ما و بزرگترین مانع در برابر اشغالگران بود. با حسابخواهی از قاتلان رفیق هلمت انتقام تمامی شهدا را خواهیم گرفت و به خیانت پایان خواهیم داد."

   در ادامه سردار ستار به نمایندگی از کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک پیامی را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود؛"با گذشت زمان انقلاب کردستان با رهبری پ.ک.ک و رهبر آپو گسترده‌تر می‌شود. به همین دلیل دشمنان همواره رهبران و فرماندهان این مبارزات را هدف قرار می‌دهند اما به عنوان پ.ک.ک به دشمنان اعلام می‌داریم، پس از شهادت رفیق هلمت پیمان خویش را برای دستیابی به آرزوهای شهید هلمت و تمامی شهدا تجدید نمودیم. با روح رفیق هلمت اشغالگری را درهم می‌شکنیم و خیانت را ریشه‌کن خواهیم نمود."

   در ادامه‌ی مراسم لقمان عبدالله به نمایندگی از شورای رهبری ک.ج.ک پیامی را قرائت نموده و اعلام کرد،"رفیق هلمت بیشترین مبارزات را علیه اشغالگران انجام داده و برای پیشرفت کادرها و جوانان جنوب کردستان بر اساس فلسفه‌ی رهبر آپو زحمات بسیاری را متحمل شد." وی در ادامه اظهار داشت، "همانگونه که رفیق هلمت هیچگاه در برابر اشغالگران و دشمنان گردن ننهاد، خلق جنوب کردستان باید با همان شیوه اشغالگری را نپذیرد و در برابر آنان بایستند. صیانت جامعه جنوب کردستان از رفیق هلمت، صیانت از فرزند زحمتکش و انقلابی و نشانی از پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دمکراتیک و میهن دوستیست. به عنوان رفقای شهید هلمت در برابر خانواده و تمامی خلق میهن‌دوست پیمانمان را دوباره می‌کنیم که انتقام شهید هلمت را خواهیم گرفت."

​​​​​​​   کمیته‌ی آزادی برای رهبر آپو در طی پیامی اعلام کرد، "شهید دیار غریب سمبل زندگی‌دوستی، انسان‌دوستی و نمادی ملی بود. اگر چه شهادت این فرمانده واقعه‌ای دردناک بود اما هیچگاه فرماندهان و انقلاب جنوب کردستان پایان نخواهند یافت و مبارزه ادامه خواهد داشت."

​​​​​​​   تارا حسین به نمایندگی از جنبش آزادی جنوب کردستان پیامی را قرائت نموده و اعلام کرد، "رفیق هلمت سمبلی برای مبارزه، مدرسه‌ای برای فکر و فلسفه بود و به همین دلیل از سوی اشغالگران هدف قرار گرفت. برای انتقام شهادت رفیق هلمت ما در جنوب کردستان در برابر اشغالگران و خائنین مبارزه خواهیم کرد و از اندیشه‌ی رفیق هلمت و خط مبارزات دمکراتیک در جنوب کردستان صیانت خواهیم نمود." وی در ادامه سخنان خویش اظهار داشت، " بایستی راه رفیق هلمت را تداوم بخشید. ۲۵ سال مبارزه‌ی رفیق هلمت ما را موظف می‌گرداند که علیه خط خیانت و نوکران بایستیم و به پاسخی شایسته برای آرزوهای قاضی محمد، قاسملو، دیار غریب، مام زکی، زیلان، ساکینه و تمامی شهدا مبدل گردیم. "

​​​​​​​   در مراسم کاک محمد پسر عموی شهید، سوما فرهاد پیام سازمان زنان آزاد کردستان، کنگره‌ی اسلام دمکراتیک و نمایندگان دیگر جریانات سیاسی چهاربخش کردستان پیام‌هایی را قرائت کردند.

​​​​​​​   در پایان اشعار و ترانه‌هایی سروده شده و مستندی درباره زندگی شهید به نمایش درآمد.

​​​​​​​   در این مراسم آثار شهید دیار غریب در مجموعه‌ای ۷ جلدی میان حاضرین توزیع شد.

آثار منتشر شده دیار غریب بدین شرح است:

-  خلاصه‌ای از تاریخ عراق و جنوب کردستان
​​​​​​​-  مانیفست جوانان جنوب کردستان
-  خودمدیریتی دمکراتیک
-  بحران سیستم و مسئله پیشاهنگی در جنوب کردستان
-  موضعی در برابر آیین و باورمندی
-  خوانشی نو از تاریخ کردستان.