مردم حسکه: غیر از ق.س.د هیچ نیروی دیگری را نخواهیم پذیرفت

در شهر حسکه صدها شهروند در روز جهانی روژاوا به خیابانها آمدند و اعلام کردند، "غیر از ق.س.د هیچ نیروی دیگری را نخواهیم پذیرفت".

صدها شهروند اهل حسکه به مناسبت روز جهانی روژاوا به خیابانها آمدند و با شعار "ق.س.د امید ماست"، "زنده باد مقاومت ق.س.د" و "از روژاوا محافظت کنید" راهپیمایی کردند.

در این راهپیمایی اعضای م.س.د، اعضای کنگره‌ی ستار، ریش سفیدان عرب و سازمانهای مدنی شرکت داشتند.

در راهپیمایی عایشه حسو رئیس مشترک پ.ی.د سخنرانی کرد و گفت، "اینجا خاک ماست، برای دفاع از این خاک هزاران شهید داده‌ایم، حمله‌ی اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه را نمی‌پذیریم. همه‌ی خلق‌های منطقه علیه حملات اشغالگران مقاومت می‌کنند، ق.س.د امید ماست و غیر از ق.س.د هیچ نیروی دیگری را نمی‌پذیریم."