مشخصات هشت شهید مقاومت تاریخی عفرین اعلام گردید

مرکز مطبوعات و اطلاع‌رسانی یگانهای مدافع خلق با صدور اطلاعیه‌ای مشخصات هشت تن از شهدای مقاومت تاریخی عفرین را منتشر کرد. یکی از شهدا از ماکو به مقاومت تاریخی عفرین پیوسته و جان خود را فدای آزادی خلق نموده است.

مرکز مطبوعات و اطلاع‌رسانی یگانهای مدافع خلق با صدور اطلاعیه‌ای مشخصات هشت تن از شهدای مقاومت تاریخی عفرین را منتشر کرد. یکی از شهدا از ماکو به مقاومت تاریخی عفرین پیوسته و جان خود را فدای آزادی خلق نموده است.

 

این شهدا در زمان و مکان متفاوت مقاومت تاریخی عفرین به شهادت رسیده‌اند.

 

در بیانیه ی.پ.گ آمده است:

"فاز دوم مقاومت تاریخی عفرین با پیشاهنگی مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ علیه نیروهای اشغالگر با عملیات موثر همچنان ادامه دارد. جنگی که از سوی رژیم غاصب ترک از ٣٠ دیماه ١٣٩۶ بر خلق ما تحمیل شد با مقاومت تاریخی نیروها و خلق ما روبرو شده است. نیروهای ما در برابر هرگونه اشغالگری با روحیه‌ای فدایی و با اراده و عزمی راسخ ایستادگی می‌کنند و در این راه جان خود را فدا می‌کنند.

 

در این راستا مشخصات هفت رفیق خود را که در زمان و مکان جداگانه مقاومت تاریخی عفرین به ‌‌شهادت رسیده‌اند اعلام می‌کنیم، همچنین رفیق دمهات گرزیارت را که حین انجام وظیفه در گرکه‌لگه به دلیل به بیماری به شهادت رسید اعلام می‌نماییم.

 

با تجلیل از شهدای قهرمان عفرین از تمام شهیدان انقلاب کردستان با احترام یاد می‌کنیم. پیمان خود را برای تداوم راه شهیدان و دفاع از خلق خود تجدید می‌کنیم و پیروزی را تحقق بخشیم."

 

مشخصات شهدا به این شرح است:

   نام: محمد شریف

   کد سازمانی: دمهات گرزیارت

   محل تولد: چلاغا

   زمان و مکان شهادت: ٢٨ آوریل ٢٠١٨/ گرکه‌لگه

 

   نام: زینب مالگاز

   کد سازمانی: أیلم بوتان

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ٢١ فوریه ٢٠١٨/ جندرس- عفرین

 

   نام: هارون آچک

   کد سازمانی: هارون کوچر

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ۴ مارس ٢٠١٨/ راجو- عفرین

 

   نام: أسمَر  حاجیلو

   کد سازمانی: ماریا سیپان

   نام مادر- پدر: هزاره – محمد

   محل تولد: ماکو

   زمان و مکان شهادت: زمان و مکان شهادت: ٨ مارس ٢٠١٨- ١٧ اسفند ١٣٩۶/ جندرس – عفرین

 

   نام: گُوَن جنور اُکمن

   کد سازمانی: روناهی کمال آمَد

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١٣ مارس ٢٠١٨/ جندرس- عفرین

 

   نام: عگید شَن

   کد سازمانی: سرحد سلوپی

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١٢ فوریه ٢٠١٨/ جندرس- عفرین

 

   نام: أیلم تانش

   کد سازمانی: زیلان برژین سیورک

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١ مارس ٢٠١٨/ راجو- عفرین

 

   نام: زیلان آیفر هاج‌اُغلو

   کد سازمانی: زیلان جیلو

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ۴ مارس ٢٠١٨/ راجو- عفرین