مشخصات ١٠ مبارز شهید مقاومت تاریخی عفرین اعلام شد

مرکز خبررسانی یگان‌های مدافع خلق طی بیانیه ای که در وبسایت رسمی آن منتشر شده است اسامی و مشخصات ١٠ تن از مبارزان جانباخته در مقاومت عفرین از جمله هفت مبارز ی.پ.ژ را اعلام کرده است.

مرکز خبررسانی یگان‌های مدافع خلق طی بیانیه ای که در وبسایت رسمی آن منتشر شده است اسامی و مشخصات ١٠ تن از مبارزان جانباخته در مقاومت عفرین از جمله هفت مبارز ی.پ.ژ را اعلام کرده است.

 

یگان‌های مدافع خلق در بیانیه ای ضمن تمجید از مقاومت تاریخی عفرین که از ماه ژانویه ٢٠١٨ در محاصره ارتش ترکیه و گروههای تبه‌کار قرار گرفت، مشخصات ١٠ مبارز جانباخته را اعلام کرده است.

 

در این بیانیه تأکید شده که شهدای عفرین میراث بزرگی برای آینده سرزمین خود بر جا گذاشتند.

 

هفت از مبارزان جانباخته در عفرین در ماه مارس، از اعضای ی.پ.ژ و سه تن از اعضای ی.پ.گ هستند که مشخصات آنها به این شرح اعلام شده است:

   نام: صادق سُیگیکان

   کد سازمانی: عادل آمَد

   محل تولد: --

   زمان و مکان شهادت: ١٢ فوریه ٢٠١٨/ ٢٣ بهمن ١٣٩۶- جندرس (عفرین)

 

   نام: اُمید گارلی

   کد سازمانی: باگر فرات

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١۴ مارس ٢٠١٨/ ٢٣ اسفند ١٣٨۶- مباتا (عفرین)

 

   نام: حنا علوش

   کد سازمانی: بریتان گابار

   محل تولد: حسکه

   زمان و مکان شهادت: ١ مارس ٢٠١٨/ ١٠ اسفند ١٣٩۶- راجو (عفرین)

 

   نام: حمیده ارتوچ

   کد سازمانی: أسرا عگید

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١۵ مارس ٢٠١٨/ ٢۴ اسفند ١٣٩۶- عفرین

 

   نام: نورتَن واران

   کد سازمانی: ‌أوریم آمَد

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ۶ مارس ٢٠١٨/ ١۵ اسفند ١٣٩۶- جندرس (عفرین)

 

   نام: دیلان اُزمان

   کد سازمانی: لیاو کورتالان

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ۴ مارس ٢٠١٨/ ١٣ اسفند ١٣٩۶- شرا (عفرین)

 

   نام: فرحان ناصر

   کد سازمانی: رستم جودی

   محل تولد: منبج

   زمان و مکان شهادت: ٣ مارس ٢٠١٨/ ١٢ اسفند ١٣٩۶- مباتا (عفرین)

 

   نام: جیهان کرباکا

   کد سازمانی: سوزدار کوبانی

   محل تولد: کوبانی

   زمان و مکان شهادت: ۵ مارس ٢٠١٨/ ١۴ اسفند ١٣٩۶- شرا (عفرین)

 

   نام: سلطان آیباک

   کد سازمانی: تکوشین تولهلدان

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١٠ مارس ٢٠١٨/ ١٩ اسفند ١٣٩۶- جندرس (عفرین)

 

   نام: بهار دایان

   کد سازمانی: وژین آزاد گابار

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ٨ مارس ٢٠١٨/ ١٧ اسفند ١٣٩۶- جندرس (عفرین)