مشخصات ٧ شهید مقاومت شرف اعلام شد

ق.س.د مشخصات هفت مبارز خود را که در جریان جنگ روزهای ١١ اکتبر تا ١ نوامبر مقاومت شرف در مناطق سریکانی و تل‌تمر به ‌شهادت رسیده‌اند اعلام کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در بیانیه‌ای کتبی مشخصات ٧ مبارز خود را که در نتیجه درگیری با ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران آن به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

در بیانیه ق.س.د آمده است:"نظامیان اشغالگر ترک و تبهکارانشان حمله کورکورانه به شهرها و روستاهای شمال و شرق سوریه را بدون آنکه میان شهروندان و نظامیان تفاوتی قائل شوند ادامه می‌دهند. مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک در جبهه‌های بسیاری به مقاومت بی‌نظیر در مقابل حملات می‌پردازند. در پاسخ به حملات دشمن چندین نفر مبارزانمان شهید شدند.

ما همچون نیروهای سوریه دمکراتیک با شهیدانمان و خانواده‌های آنان پیمان می‌بندیم که پاسخ رژیم ترکیه را که به مناطقمان حمله‌ور شده است خواهیم داد.

   نام و نام خانوادگی: ابراهیم عطاالله الخیری

   کد سازمانی: خلیل

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: یازی السید - عطاالله

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: فهمی شریف

   کد سازمانی: درویش گارزان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مریم - شریف

  تاریخ و محل شهادت: ٣١ اکتبر ٢٠١٩/ شهرک زرگانه (ابو رأسین)


   نام و نام خانوادگی: شبل الأحمد

   کد سازمانی: ایدان حسکه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: وضحه - حمید

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: حمدالله خلیل

   کد سازمانی: ماسیرو دردو

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سلطانه- خلیل

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: امیر رندی

   کد سازمانی: رونی سمکو

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: شادیه - عبدالرحمن

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عبدالله نعسان

   کد سازمانی: کندال ژیان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نوره- احمد

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: موسی الخضر

   کد سازمانی: علیشر

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زهرا - خضر

  تاریخ و محل شهادت:  ١ نوامبر ٢٠١٩/ تل تمر