مشخصات ٨ مبارز جانباخته سال ۲۰۱۴ روژاوا اعلام شد

​​​​​​​ی.پ.گ اسامی ٨ مبارز که در سال ۲۰۱۴ شهید شده بودند را اعلام کرد. دو مبارز اهل ماکو و یک مبارز اورمیه هم در میان شهدا هستند

مرکز اطلاعرسانی یگانهای مدافع خلق ی.پ.گ بیانیه‌ای منتشر کرد و مشخصات ٨ مبارز که در ماه مارس سال ۲۰۱۴ شهید شده بودند را آشکار کرد.

 

بیانیه‌ی ی.پ.گ:

پس از مبارزات طولانی و مقاومت، در روزی که تبهکاران داعش در خاک شمال سوریه و روژاوا به پایان خود نزدیک می‌شوند، همراه با جوش و خروش و خوشحالی خلقمان ما از مرحله‌ی مقاومت همه جانبه علیه حملات پاکسازی و قتل‌عام و تهدید علیه آزادی خلق را سپری می‌کنیم.

 

از روز اول که انقلاب روژاوا آغاز شد، علیه سیاستهای دشمن برای نابودی و ذوب کردن خلقمان، فرزندانمان به خصوص در روژاوا و همچنین در هر چهار بخش کردستان به روژاوا رفته و مقاومت و مبارزات بزرگی انجام دادند. امروز این مبارزات و مقاومت با همه‌ی شکوه خود در اوج ادامه دارد.

 

امروز مبارزات ما برای همه‌ی خلقهای تحت ستم به سرچشمه‌ی زندگی مبدل شده است. میراث بی‌نظیری بر جای گذاشته که در تاریخ همانندی ندارد. اینها با پیشاهنگی شهیدان قهرمان ما به نتیجه رسیده است که با فداکاری و قهرمانی بی‌نظیری برای آزادی مبارزه کردند. ما اسامی ٨ مبارز خود را اعلام می‌کنیم که در مکانهای مختلف در مقاومت روژاوا شهید شدند. به خانواده‌ی شهدا و خلقمان تسلیت می‌گوییم.

مشخصات شهیدان به این شرح است:

   نام: بهروز بیگلری

   کد سازمانی: چکدار آگری

   نام مادر و پدر: طاووس- عبدالحمید

   محل تولد: ماکو

   زمان و مکان شهادت: ٢٧ مارس ٢٠١۴/ جزعا


   نام: مراد کارایتو

   کد سازمانی: میراز آرارات

   محل تولد: آگری

   زمان و مکان شهادت: ١٨ مارس ٢٠١۴/ سریکانی


   نام: سعدالدین تکین

   کد سازمانی: نوهات روژ

   محل تولد: سیرت

   زمان و مکان شهادت: ٢٧ مارس ٢٠١۴/ جزعا


   نام: فیاض واردر

   کد سازمانی: قهرمان گوَر

   محل تولد: جولمرگ

   زمان و مکان شهادت: ٢٧ مارس ٢٠١۴/ جزعا


   نام: اسماعیل آشوک

   کد سازمانی: سردار روژهلات

   نام مادر و پدر: گوله- باقی

   محل تولد: ماکو

   زمان و مکان شهادت: ١ مارس ٢٠١۴/ قامشلو


   نام: معصوم نرگز

   کد سازمانی: تیرژ آمد

   محل تولد: آمد

   زمان و مکان شهادت: ١ مارس ٢٠١۴/ آمد


   نام: ایوب باقی

   کد سازمانی: خالد خابور

   نام مادر و پدر: کشور- صالح

   محل تولد: اورمیه

   زمان و مکان شهادت: ١٢ مارس ٢٠١۴/ تربسپی


   نام: نجدت شاهین

   کد سازمانی: زاگرس شیار

   محل تولد: جولمرگ

   زمان و مکان شهادت: ١٨ مارس ٢٠١۴/ سریکانی