ملون رسول: پروژه‌ی اداره‌ی خودمدیریتی متعلق به تمامی خلق‌های منطقه است

نویسنده ملون رسول خاطرنشان نمود که پیام اتحاد و همبستگی خلق‌ها و ایجاد خط مشی خودمدیریتی که رهبر عبدالله اوجالان برای خلق‌های شمال و شرق سوریه ایجاد کرده است، معنی و پیام مهمی در خود دارد.

افکار عمومی کوردستان به ویژه شمال و شرق سوریه، به پیامی که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در ملاقات روز دوم مارس با برادرش محمد اوجالان فرستاده است، بسیار اهمیت می‌دهد.

ملون رسول نویسنده و تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با خبرگزاری هاوار به ارزیابی پیام‌های رهبر خلق کورد در مورد وضعیت شمال و شرق سوریه، پیام به طوایف عرب، نقش و جایگاه رسانه‌ها، اداره منطقه و کاستی‌های موجود پرداخت.

"اختلافات و بحران‌های خاورمیانه توسط نیروهای جهانی ایجاد می‌شوند"

ملون رسول گفت: "حصر تحمیل شده بر رهبر آپو، همچنین آتش‌سوزی ایجاد شده در امرالی، چه عمدی بوده باشد یا نه اما در حقیقت نمی‌توان گفت این رخدادها تصادفی بوده‌اند."

رسول خاطرنشان نمود که آتش سوزی امرالی دو پیام به همراه داشت؛ "یکی مربوط به بحران سوریه بود، وی افزود:"باید این مسائل را به هم مربوط دانست. به ویژه در جنگ ادلب تنش میان نیروهای رژیم سوریه، ارتش تُرک، گروه‌های مزدور جهادی، نیروهای روسیه و نقش ایران حائز اهمیت است."

رسول پیام دیگر را مربوط به مسئله‌ی کورد دانست و گفت: "مسئله‌ای که بدون چاره‌یابی و راه حل مانده است، مسئله‌ی کورد است. دولت ترکیه با تحمیل فشارهای روزافزون بر سمبل مبارزات خلق کورد یعنی رهبر اوجالان می‌خواهد پیامی به خلق کورد بدهد."

رسول در ادامه گفت: "نمی‌توان گفت دیدار زندانیان با خانواده‌هایشان در واقع تغییر سیاست ترکیه است. در حقیقت ادامه‌ی همان سیاست است زیرا رژیم تُرک همه پیشاهنگان را در زندان‌ها حبس کرده‌ است."

ملون رسول خاطرنشان کرد "نامه‌ای که رهبر آپو از راه خانواده‌ی خود فرستاده است، برای روژاوا و شمال و شرق سوریه حاوی پیام بسیار مهمی است. رهبر اوجالان به مبارزات خلق کورد و همه‌ی خلق‌های شمال و شرق سوریه درود فرستاد. رسول در ادامه گفت: " سازمانهای فعال، رضایت رهبر آپو را بدست آوردند چون خود را به فلسفه‌ی وی سپرده‌اند. به ویژه رسانه‌ها که رهبری به نقش آنان اشاره نمود. زیرا رسانه‌ به ابزار نیروهای جهانی مبدل شده و رسانه‌های شمال و شرق سوریه مخفی‌کاری‌های دیگر رسانه‌ها را برملا کردند. رسانه‌ها در روژاوا به مسئله‌ی کورد، مسئله‌ی خلق‌ها و پروژه‌ی ملت دمکراتیک خدمات بی‌سابقه‌ای نمودند."

"رهبر عبدالله اوجالان از نقش طوایف عرب تمجید کرد"

رسول در ادامه‌ی سخنان خود در مورد پیام رهبر آپو در مورد طوایف عرب گفت: "اتحاد ضروری است، چون اشغالگران و رژیم سوریه خلق‌های منطقه را از هم دور نموده و تخم فتنه و نفرت را میان خلق‌های منطقه می‌کارند. به ویژه در ۱۲ مارس ۲۰۰۴ زمانی که رژیم سوریه سعی کرد هوادارانش را علیه کوردها بشوراند و آنها را به دشمنی و جرائم غیرواقعی متهم کند."

ملون رسول به اتحاد میان خلق‌ها اشاره کرد و گفت، "همه‌ی خلق‌های منطقه متحد هستند. اما اشغالگران، رژیم سوریه و اپوزسیون وابسته به بیگانگان این اتحاد را برنمی‌تابند. به خاطر اینکه نمونه‌ای موفق است، با اینکه هنوز در دستیابی به راه حل مسائل خاورمیانه کاملا به مرحله عمل درنیامده است اما در اداره‌ی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه موفقیت خود را اثبات کرد."

"پروژه‌ی اداره‌ی خودمدیریتی متعلق به همه‌ی خلق‌ها است"

ملون رسول با تأکید بر لزوم همکاری همه‌ی خلق‌های منطقه برای پیروزی تجربه‌ی اداره‌ی خودمدیریتی افزود:"اداره‌ی خودمدیریتی در سیاست خود موفق بود و سیاستهای جریان‌های دیگر با شکست روبرو شدند. چون اپوزسیون و تعدادی از احزاب کورد به اشغالگرانی تکیه کردند که رؤیای آنها ایجاد حکومت عثمانی است."

رسول یادآور شد که اداره‌ی خودمدیریتی در روژاوا و شمال و شرق سوریه در سازمان‌های اداری، خدمات و رسانه‌ها ایجاد شده است. این اداره وابسته به یک حزب نیست بلکه برای همه‌ی خلق‌های منطقه می‌باشد. تعداد بسیار قلیلی از جریان‌های مغرض و بدخواه خودمدیریتی را به وابستگی به حزب اتحاد دمکراتیک متهم می‌کنند. این حقیقت ندارد، چون این پروژه مرزهای روژاوا را پشت سر گذاشته است."

"خلق‌ها بدون توجه به معیارها نمی‌توانند به موفقیتی دست یابند"

رسول در ادامه گفت: "تمامی خلق‌ها و گروه‌های منطقه همگی در اداره‌ی شهرها و مناط شمال و شرق سوریه شرکت داشته‌اند. اغلب جامعه حزب را پشت سر گذاشته است. اما در مورد کاستی‌ها این مورد در تمامی کشور کم و بیش وجود دارند"

رسول همچنین یادآورژشد: "برخی افراد هم در اداره‌ی خودمدیریتی برای منافع خود و خانواده‌شان کار می‌کنند. این امر از طرف جامعه پذیرفته نمی‌شود. رهبر عبدالله اوجالان در نامه‌ی خویش به این موارد اشاره کرده بود. از اینرو تنها جوامعی می‌توانند پیشرفت کنند که دارای مبانی و ارزش‌های صحیح اجتماعی باشند."

ملون رسول در پایان اظهار کرد: "نباید اشتباهات یک حزب یا فرد یا گروهی را پذیرفته و یا به آنها اهمیت نداد. زیرا چنین رویکردی پیشرفت جامعه را در پی نخواهد داشت. باید به این مباحث اهمیت داده شود. تجربه‌ی اداره‌ی خودمدیریتی موفقیت خود را اثبات کرده است. از نهادهای مسئول نیز درخواست شده تا با همه جریان‌ها در ارتباط باشند و کاستی‌ها را رفع کنند."