منبج همچنان شهر آرمان‌های شهید ابو لیلاست

ابو لیلا عضو شورای نظامی منبج و فرمانده گردان شمس‌الشمال پس از جراحت در عملیات آزادسازی منبج، در سوم ژوئن ٢٠١۶ جان خود را از دست داد

منبج، شهری در شمال سوریه که ترکیه هوس اشغال آنرا در سر دارد، شهر ابو لیلا انقلابی کرد است که فرمانده یک گردان نظامی بود. او در جریان مبارزه برای آزادسازی شهرش از چنگ داعش سال ٢٠١۶ به شهادت رسید

 

ابو لیلا عضو شورای نظامی منبج و فرمانده گردان شمس‌الشمال پس از جراحت در عملیات آزادسازی منبج، در سوم ژوئن ٢٠١۶ جان خود را از دست داد.

او پیش از آنکه چشمانش را برای همیشه ببندد در نامەای به دخترش لیلا نوشته بود: "برای تو و کودکانی چون تو می‌جنگم. برای اینکه کودکان این سرزمین، آزادی و آیندەای بهتر داشته باشند، سینەام را سپر بلا می‌کنم."

 

ابو لیلا که در کوی و کوچەهای کوبانی در زمان هجوم داعش دلاورانه جنگید و از چهرەهای مقاومت کوبانی بود، بعدا در عملیاتی جانباخت که به آزادی منبج منجر شد.

 

آرزوی ابو لیلا اما عملی شد و اکنون هزاران کودک در کوبانی و منبج زندگی آرامی دارند.

 

دو دختر هشت و نه سالەی ابو لیلا در میان این کودکان هستند.