ناظران مسائل سوریه: روسیه و ترکیه اختلافی نداشته و مرحله آینده خطرناک خواهد بود

غیاث نعیسه کارشناس و از مخالفان رژیم سوریه گفت: در رابطه با ادلب و سوریه اختلافات عمیقی بین روسیه و ترکیه وجود ندارند. رژیم می‌خواهد تهدیدهای خود علیه مناطق شمال-شرق سوریه تداوم بخشد، به همین دلیل این مرحله خطرناک است.

نیروهای رژیم سوریه با حمایت روسیه، شهر مره نعمان و بخشی دیگر از مناطق ادلب را به طور کامل کنترل کردند. اکنون بعد از نشست روسیه-ترکیه و اعلام آتش‌بسی که مدت زیادی ادامه پیدا نکرد، برای تصرف نواحی حلب آماده می‌شوند.

علیرغم اختلافات بین روسیه و ترکیه، اما زمانی که مسئله به همپیمانی به هزینه سوریه مطرح می‌شود، این دو با هم دیدار و نشست برگزار می‌کنند. در این رابطه غیاث نعیسه از ناظران مسائل سوریه و از اعضای اپوزیسیون این کشور با خبرگزاری هاوار گفتگو کرده است.

بین روسیه و ترکیه اختلافات عمیقی وجود ندارد

غیاث نعیسه در رابطه با بیانیه‌های اخیر روسیه و ترکیه اظهار داشت: در رابطه با ادلب من براین باور نیستم که اختلافات عمیقی بین روسیه و ترکیه وجود داشته باشد. مادام که روسیه به منافع دولت ترکیه دست اندازی نکرده باشد، پیش از این ترکیه با تصویب و پذیرش روسیه و آمریکا عفرین و مناطق دیگر سوریه را به اشغال خود درآورد. سه سال پیش با تصویب هر دو دولت آمریکا و سوریه، ترکیه بسیاری از مناطق سوریه را به اشغال خود درآورد. همان زمان در استان ادلب و نواحی اطراف آن، ١٢ مرکز نظارت داشته و نظامیان خود را در آن استقرار بخشیده است.

به همین دلیل پیشروی نیروهای رژیم سوریه و حامیان آن در مناطق ادلب نمی‌تواند هیچ تغییری در مناطق تحت اشغال ترکیه ایجاد کرده و دست آخر، در انتهای بازی، رژیم ترکیه ضررمند نخواهد شد.

تهدیدهای ترکیه علیه مناطق خودمدیریتی،از سوی رژیم سوریه مهم تلقی می‌شود

نعیسه در رابطه با حملات ترکیه علیه مناطق شمال-شرق سوریه اظهار داشت: رژیم سوریه در رسانه های خود ادعا می‌کند که تهدیهای ترکیه علیه مناطق خودمدیریتی شمال-شرق سوریه را مهم رزیابی می‌کند. زیرا از نظر رژیم سوریه مناطق خودمدیریتی امتیازاتی را سرانجام به دولت مرکزی خواهد داد. آخرین چاره‌ای که رژیم سوریه به آن فکر می‌کند، توافق بین رژیم سوریه و خودمدیریتی دمکراتیک است. زیرا رژیم سوریه بدون هیچ تردیدی می‌تواند همراه و همگام با رژیم ترکیه علیه مناطق شمال-شرق سوریه عملیات نظامی انجام دهد. مسئله‌ای که مایل به خاطرنشان ساختن آن هستم، دشمنی طرفهایی است که در جنگ سوریه دخالت کرده و با پروژه خودمدیریتی شمال-شرق سوریه مخالفت دارند.

می‌توان آشکارا اظهار داشت که رژیم سوریه به دلیل وضعیت این کشور و جنگی که در ادلب در جریان است، با دقت پروژه خودمدیریتی را از نزدیک ارزیابی می‌کند و اردوغان نیز آشکارا با این پروژه و خلق کورد به مخالفت دست می‌زند.

در رابطه با موضع امریکا در خصوص خودمدیریتی شمال-شرق سوریه نیز غیاث نعیسه افزود: آمریکا مایل نیست تقسیم و تجزیه سیاسی خودمدیریتی ایجاد شود. اما در این مسئله مهم برای آمریکا دادوستدهای نظامی با نیروهای سوریه دمکراتیک است. زیرا از نظر آمریکا، این مسئله مانع از دست رفتن دستاوردها شده و با توجه به حضور نفت، می‌تواند از این طریق در منطقه حضور خود را حفظ کند و از سوی دیگر، در آینده سوریه از نقشی فعال برخوردار باشد و همزمان حاکمیت ایران در منطقه را نیز محدود نماید.

روسیه تلاش می‌کند تا جغرافیای تحت کنترل رژیم افزایش یابد

این کارشناس مسائل سوریه در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با تلاشهای روسیه افزود: گسترش حغرافیای تحت حاکمیت رژیم سوریه از نظر روسیه حایز اهمیت است. خصوصا که گسترش و پراکندگی پایگاهها و نیروی روسی در این جغرافیا برای روسیه مهم است. حملات ارتش ترک در اکتبر این نکته را به اثبات می‌رساند. زمانیکه دولت ترک بسیاری از مناطق سوریه را به اشغال دراورد، از این طریق فرصت طلایی را برای رژیم سوریه و هم روسیه ایجاد کرد. راه را بر گذشتن نیروهای روسی و ترک در مناطق شمال-شرق سوریه گشود.

مرحله آتی خطرناک خواهد بود

در رابطه با اهداف مشترک بین روسیه-ترکیه و رژیم سوریه، غیاث نعیسه اظهار داشت: از نظر من خودمدیریتی شمال-شرق سوریه به محلی برای مباحثات رژیم و متحدان آن و روسیه و ترکیه تبدیل شده است، این مسئله برای آمریکا نیز اهمیتی نداشته و این کشور صرفا به حفظ منافع خود می‌اندیشد. محاصره و حملات دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن، همراه با اقدامات رژیم و متحدان آن، وضعیت خودمدیریتی را دچار خطر کرده و دشمنان پروژه خودمدیریتی تلاش می‌کنند که این پروژه را از میان بردارند.

غیاث نعیسه در رابطه با اختلافات موجود نیز افزود: آینده بسیار سخت خواهد بود و برای خودمدیریتی روژآوا روزهای تهدیدکننده‌ای در راه هستند. به همین علت باید برنامه‌های استراتژیک طراحی شده و ساکنان هوشیار شوند، از اشتباهات گذشته سود گرفته و تمامی خلق‌های سوریه را وارد این پروژه نمایند. لازم است که نگرانیهای مردم و منافع آنها به شیوه‌ای سازماندهی شده رفع و تامین گردد، تا خلق بتواند در مقابله با حملات ایستادگی کرده و پیروزی را از آن خود نمایند.