نتایج انتخابات شمال سوریه اعلام شد [تکمیلی]

کمیسیون عالی انتخابات نتایج رسمی انتخابات "مجالس محلی" که اول نوامبر در شمال سوریه برگزار شده بود را منتشر کرد. طبق نتایج اعلام شده ائتلاف ملت دمکراتیک در مناطق جزیر، فرات و عفرین حائز بیشترین آرای اخذ شده گردیده است

کمیسیون عالی انتخابات نتایج رسمی انتخابات "مجالس محلی" که اول نوامبر در شمال سوریه برگزار شده بود را منتشر کرد. طبق نتایج اعلام شده ائتلاف ملت دمکراتیک در مناطق جزیر، فرات و عفرین حائز بیشترین آرای اخذ شده گردیده است

 

کمیسیون عالی انتخابات در نشستی مطبوعاتی در شهر عاموده از توابع کانتون قامشلو منطقه جزیر نتایج رسمی انتخابات اول نوامبر را طی بیانیه‌ای اعلام کرد. بیانیه از سوی امینه حسی و عزالدین فرحان، رؤسای مشترک کمیسیون عالی انتخابات با زبانهای کُردی و عربی قرائت شد. در بیانیه آمده است که در این انتخابات ۶٩ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند و لیست ائتلاف ملت دمکراتیک بیشترین آرای اخذ شده را به خود اختصاص داده است.

صندوق‌های رأی راهکاری برای تحقق مطالبات آزادیخواهانه خلق هستند

در ادامه بیانیه بر این مهم تصریح شده است که خلق‌های شمال سوریه پس از جنگی هفت ساله برای تقویت فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه و با هدف چارەیابی بحران سوریه در این انتخابات شرکت نمودند. کمیسیون عالی انتخابات می‌افزاید:"دومین مرحله انتخابات فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه برای تعیین اعضای مجالس منطقه‌ای، شهرک‌ها، بخش‌ها و کانتون‌ها روز اول نوامبر در سه اقلیم برگزار شد و برای اولین بار خلق‌های شمال سوریه و روژاوا به گونه‌ای آزاد و شفاف در رأی‌گیری شرکت نمودند."

 

نتایج آرا طبق اقلیم و تعداد کرسی‌های  لیست‌های انتخاباتی به این شرح است:

اقلیم جزیره:

لیست ائتلاف ملت دمکراتیک: از میان ٢٩٠٢ عضو، ٢٧١٨ نفر برگزیده شدند.

لیست ائتلاف ملی کردهای سوریه: از میان ٩٩ عضو، ۴٠ نفر برگزیده شدند.

اعضا مستقل: از میان ٢۶۴ عضو، ١۴۴ نفر برگزیده شدند.

 

اقلیم فرات:

لیست ائتلاف ملت دمکراتیک: از میان ٩۵۴ عضو، ٨۴٧ نفر برگزیده شدند.

حزب اتحاد دمکراتیک کردهای سوریه (الوحده): از میان ١٢۴ عضو، ۴٠ نفر برگزیده شدند.

اعضا مستقل: از میان ٩۵ عضو، ۶٧ نفر برگزیده شدند.

 

اقلیم عفرین:

لیست ائتلاف ملت دمکراتیک: از میان ١١٧۵عضو، ١٠۵۶ نفر برگزیده شدند.

حزب اتحاد دمکراتیک کردهای سوریه (الوحده): از میان ١٩٧ عضو، ٧٢ نفر برگزیده شدند.

لیست اتحاد ملی سوریه: از میان ۴٨ عضو، ٨ نفر برگزیده شدند.

اعضا مستقل: از میان ۶٨ عضو، ۴٠ نفر برگزیده شدند.

 

کمیسیون عالی انتخابات در پایان مراتب قدردانی خود را از تمام کسانی که در برگزاری موفق انتخابات تلاش کرده‌اند ابراز می‌دارد و می‌افزاید:"بخصوص از معلمین که به عنوان ناظرین صندوق‌ها به ما کمک نمودند، اعضای نیروهای آسایس که وظیفه خطیر تأمین امنیت در صندوق‌ها را بر دوش گرفتند و همچنین از رسانه‌ها که به بازتاب انتخابات همت گماشتند تشکر می‌نماییم."

 

مهلت سه روزه برای اخذ اعتراض به نتایج انتخابات

هر کدام از لیست‌ها می‌توانند اعتراض خود را نسبت به نتایج آرا در سه روز (از امروز ببعد) به کمیسیون عالی انتخابات ارائه نمایند.

 

انتخابات پارلمانی در ژانویه ٢٠١٨ برگزار خواهد شد

مرحله سوم انتخابات فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه در ژانویه ٢٠١٨ برگزار خواهد شد و اعضای کنگره خلق برگزیده می‌شوند.

 

خاطرنشان می‌شود که انتخاب رؤسای مشترک کومون‌ها در ٢٢ سپتامبر سال جاری و انتخابات اعضای مجالس کانتون‌، بخش‌، شهرک‌و اقلیم‌ها هم اول نوامبر برگزار گردیدند.