نظامیان تُرک در عفرین ٣۵ منزل مسکونی و یک کارگاه تولید روغن زیتون را تخریب کردند

نظامیان ترکیه و گروههای تبه‌کار همراه آنها در کانتون عفرین شمال سوریه به اقدامات وحشیانه علیه ساکنین بومی ادامه می‌دهند. آخرین گزارش‌ها حکایت از تخریب بیش از سی منزل مسکونی در یک روستا دارد.

نظامیان ترکیه و گروههای تبه‌کار همراه آنها در کانتون عفرین شمال سوریه به اقدامات وحشیانه علیه ساکنین بومی ادامه می‌دهند. آخرین گزارش‌ها حکایت از تخریب بیش از سی منزل مسکونی در یک روستا دارد.

 

بیش از دو ماه حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه و هجوم شاخەهای القاعده به عفرین ویرانی‌های گستردەای به بار آورد.

 

هزاران نفر در جریان این حملات کشته و زخمی شدند و دهها هزار خانوده نیز از شهر و دیار خود آواره گشتند.

نظامیان ترکیه در عفرین همچنان به وحشیگری خود ادامه می‌دهند.

 

منابع بومی می‌گویند نیروهای اشغالگر پس از غارت اموال ساکنین یک روستا، منازل مسکونی و یک کارگاه تولید روغن زیتون را ویران کردند.

 

نام این روستا که در بخش شرای کانتون عفرین واقع شده، "کورتلوک" اعلام شده است.

 

خانه ها با استفاده از بولدزر و ماشین آلات سنگین خراب شده اند. نیمی از روستا بکلی از بین رفته است.