نقشه دولت ترک برای غارت محصول زیتون کانتون عفرین اشغالی

​​​​​​​دولت ترک برای فروش محصول زیتونی که از عفرین غارت کرده برنامه‌ای طرح کرده و طبق آن زیتون‌های به غارت رفته را از دروازه‌ای که از هشتم نوامبر در مرز جندرس باز کرد به داخل ترکیه می‌برد

دولت ترک و تبهکارانش که از ٢٠ ژوئیه ٢٠١٨ تا امروز به قتل ساکنان عفرین، غارت منابع طبیعی و تخریب آثار باستانی پرداخته‌اند اکنون در تلاش برای غارت محصول کشاورزی این بخش اشغالی از روژاوا هستند. دولت ترک قصد دارد که محصول به غارت رفته کانتون عفرین اشغالی را به خاک ترکیه منتقل کند.

 

رژیم فاشیست ترک در چهارچوب نقشه‌ای در جندرس اشغالی گذرگاهی مرزی را به نام "دروازه مرزی شاخه زیتون" هم تأسیس کرده و اینگونه علنا برای انتقال محصول غارت شده خلق عفرین اشغالی اقدام کرده است.

 

دولت اشغالگر ترک پیش از این محصول گندم عفرین را به غارت برد و درصدد غارت محصول زیتون عفرین بر آمده است. طبق برآوردها رژیم ترک از محصول زیتون غارتی خلق عفرین دست‌کم ٨٠ میلیون دلار به جیب خواهد زد.

 

در عفرین ١٨ میلیون اصله درخت زیتون قرار دارند و محصول ١۴ میلیون از این تعداد در زمره محصول باکیفیت می‌باشد. طبق گزارش کمیته کشاورزی کانتون عفرین به ما باغ‌های زیتون عفرین امسال ٢٠٠ تا ٢١٠ هزار تن محصول خواهند داد و بیش از ٣٠ هزار تن روغن زیتون از این محصول بدست می‌آید.

 

رژیم فاشیست ترک دست‌کم ٨۵ درصد محصول زیتون عفرین اشغالی را به ترکیه منتقل خواهد کرد و تنها ١٠ تا ١۵ درصد آن در عفرین خواهد ماند.

 

یک گذرگاه مرزی برای غارت محصول عفرین اشغالی تأسیس کرد

گذرگاه مرزی ویژه‌ای برای غارت محصول زیتون عفرین در ٨ نوامبر/ ١٧ آبان تأسیس شد. خبرگزاری فرات در ٢٢ سپتامبر ٢٠١٨ گزارشی را در رابطه با انتقال محصول غارت شده زیتون عفرین به ترکیه پخش کرده بود. طبق این گزارش کار تأسیس این گذرگاه در بخش کولو از توابع جندرس آغاز شده است.

... بیشتر بخوانید ...

| دولت ترک برای غارت زیتون عفرین اشغالی با تبهکارانش به توافق رسید 

 

وزیر بازرگانی رژیم ترک در ٩ نوامبر خبر افتتاح "گذرگاه مرزی شاخه زیتون" را تأیید کرد.

 

عفرین پیش از اشغال توسط رژیم‌ترک و روسیه دارای ٢٨٠ تصفیه‌خانه زیتون بود. از ٢٠ درصد محصول  ١٨ میلیون اصله درخت زیتون عفرین ٣٠ تا ٣۵ هزار تن روغن استخراج می‌شد. کارشناسان امور كشاورزی اعلام کردند که با محصول امسال می‌توان تا ۴٠ هزار تن روغن زیتون اعلا استخراج کرد. سالانه بخشی از این روغن برای خود عفرینی‌ها می‌ماند و مازاد آن به مناطق دیگر روژاوا و مناطق تحت کنترل رژیم سوریه در لازقیه و حلب فروخته می‌شد.

 

زیتون عفرین در سال جاری نه به روژاوا و نه به مناطق تحت کنترل رژیم سوریه منتقل نگردید. رژیم غاصب ترک برای غارت زیتون اقدام به ممنوعیت خروج آن از عفرین کرده بود. دولت ترک با هدف انتقال آن به ترکیه و بارگیری به کشور اسپانیا اقدام کرده است.  از زیتون استخراج شده زیتون بخش ناچیزی به خود عفرین‌های ساکن در آن رسیده است. آنچه صورت می‌گیرد نشانه‌ی عملی نمودن استراتژی تاراج و غارت سرزمین اشغال شده عفرین توسط دولت ترک است.