نماینده‌ی سوئد؛ مسبب همه‌ی مشکلات اردوغان است

بودیل والرو نماینده‌ی سوئد در پارلمان اروپا اعلام کرد که اردوغان به پایان خویش نزدیک شده و  حصر امرالی را نقض کلیه قوانین بین‌المللی عنوان کرد

بودیل والرو نماینده‌ی سوئد در پارلمان اروپا اعلام کرد که اردوغان به پایان خویش نزدیک شده و حصر امرالی را نقض کلیه قوانین بین‌المللی عنوان کرد

 

بودیل والرو نماینده‌ی سوئد در پارلمان اروپا و همچنین مسئول جمعیت سبزها در کردستان و ترکیه، شکست اردوغان در انتخابات محلی را مثبت ارزیابی نموده و گفت؛" هرکس متوجه شده که مسبب همه‌ی مشکلات اردوغان است".

 

والرو در گفتوگویی کوتاه با خبرگزاری فرات گفت "در سال ٢٠١۴ زمانی که ما دست به کار شدیم بعضی گروه‌ها خواستار توقف مذاکرات عضویت با ترکیه بودند اما ما برای تنها نگذاشتن کردها این پیشنهاد را قبول نکردیم"

 

زمانیکه اردوغان شکست خورد بایستی مذاکرات عضویت را ادامه دهیم

والرو اعلام کرد که "ه.د.پ هم با قطع ارتباط اتحادیه‌ی اروپا با ترکیه موافق نیست اما، زمانیکه سلطه‌ی اردوغان به پایان برسد ما می‌توانیم که به مذاکرات خویش با ترکیه ادامه دهیم. اگر که مذاکرات به پایان برسند بایستی هیئتی تازه بر آن نظارت نماید اما هیئت کنونی نزدیک به اردوغان است.

 

ترکیه به همراه ارتش آزاد سوریه (تروریست‌های النصره و بازمانده‌های داعش) برای جنگ علیه کردها از اروپا درخواست کمک نمود

والرو در عین زمان عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان اروپا است. والرو اعلام کرد "زمانیکه پارلمان با کمیسیون امنیت و دفاع دیدار نمودند، اعضای ارتش آزاد از ما درخواست کمک نمودند. به عقیده‌ی آنها کردها تروریست بوده و اعلام کردند که ی.پ.گ و ی.پ.ژ سازمان‌های تروریستی هستند که این بسیار زشت و اعجاب آمیز است"

 

والرو با اشاره به اینکه ترکیه حق اشغال خاک کشوری دیگر را ندارد گفت؛"اردوغان برای نابودی کردها به سوریه وارد شده و این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. اردوغان چنین حقی را ندارد."

 

وی با اشاره حکم دادگاه استیناف بلژیک در مورد خروج پ.ک.ک از لیست ترور گفت:"بسیار عجیب است که پ.ک.ک در لیست ترور قرار دارد. اگر ما مقررات خویش را به خوبی اجرا می‌كردیم لازم بود لفظ تروریست را حدف می‌کردیم. اگر که ما قادر به انجام این کار نباشیم نخواهیم توانست که بگوییم ما دولتی قانونمند هستیم."

 

حصر اوجالان نقض مقررات است

والرو اعلام کرد که مشکل نمودن ملاقات با اوجالان نقض همه‌ی قوانین است. وی افزود:"تا زمانی که اصول دمکراسی اجرا نگردند ما نخواهیم توانست بحثی از دمکراسی نماییم. بنیاد یک دولت قانونگرا را می‌توان در رفتار آن با زندانیان دید، اما ترکیه به هیچ کدام از تعهداتش عمل نمی‌کند."