نمایندگان آمریکا به روژاوا و ترکیه رفتند

جیمز جفری نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا برای سوریه به ترکیه و کنث مک‌کنزی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا به روژاوا رفتند.

  جیمز جفری نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا برای سوریه برای دیدار با حکومت آ.ک.پ به آنکارا رفته و مذاکرات خود را آغاز کرد.

  همزمان کنث مک‌کنزی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا " سنتکام" به روژاوا رفت.

  قرار بر این است جیمز جفری امروز و فردا با مسئولین حکومت ترکیه دیدارهایی داشته باشند.

  همچنین مک کنزی برای دیدار با مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک ق.س.د به حسکه رفت. گفته می‌شود، عبدی و مک‌کنزی درباره‌ی رویدادهای مرز ترکیه – روژاوا گفت‌وگو نمایند.

  لازم به ذکر است عبدی چند روز قبل هشدار داد که اگز دولت ترکیه به منطقه‌ای از شمال و شرق سوریه حمله نماید این درگیری به نبردی بزرگ مبدل خواهد شد.