نیروهای رهایی‌بخش عفرین علیه اشغالگران عملیاتی انجام دادند

​​​​​​​در عملیات نیروهای رهایی‌بخش عفرین در منطقه‌ی شیراوای عفرین ۳ تبهکار به شدت مجروح شدند

نیروهای رهایی‌بخش عفرین در مورد عملیات مبارزانشان علیه اشغالگران در شیراوای عفرین بیانیه ای منتشر کردند.

 

در این بیانیه آمده است:

"نیروهای رهایی‌بخش عفرین علیه ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکارانش به طور مداوم به انجام عملیات می‌پردازند.

 

در روز ۲۳ فوریه یک خودروی نظامی تبهکاران فیلق حمزه توسط نیروهایمان در روستاهای باسوفانی و برج حیدر شیراوا هدف قرار داده شدند. در نتیجه‌ی این عملیات ۳ تبهکار فیلق حمزه به شدت مجروح شدند."