نیروهای رهایی‌بخش عفرین: وظیفه اصلی ما آزادسازی عفرین است

در بیانیه نیروهای رهایی‌بخش عفرین آمده است: سبب اعلام موجودیت ما جنگ علیه اشغالگری و انتقام از غاصبان است و بر این مبنا وظیفه اساسی ما آزادسازی عفرین است.

نیروهای رهایی بخش عفرین (HRE) در رابطه با عفرین که از سوی دولت ترک به اشغال درآمده است و نیز مقاومت این نیروها در مقابله اشغالگری بیانیه‌ای مکتوب را منتشر نمود.

متن این بیانیه به این شرح است:

"سال ۲۰۱۸ دولت اشغالگر ترک و گروه‌های تبهکار وابسته به آن شهر عفرین را به اشغال درآورند. در مقابل این اشغالگری فعالیت‌ها و مقاومت تاثیرگذار و واکنش ما نیروهای رهایی‌بخش عفرین همچنان ادامه دارند. دولت اشغالگر ترک که چهره رسمی و بروز شده داعش است، با حمله به روژآوای کوردستان در این سرزمین به هر جنایت ضد بشری ممکن و قتلعام دست زده و تغییر دموگرافیک این منطقه را ادامه می‌دهد.

خون و خاک خلقمان خط قرمز ماست

ما نیروهای رهایی‌بخش عفرین امروز امیدهای این سرزمین بوده و با امید و اعتقادمان، آرزوی عفرینی‌ها را تحقق می‌بخشیم. خون و خاک خلقمان خط قرمز ما بوده و هیچگاه فراموش نمی‌شود. لازم است که به خوبی بر این نکته واقف بود که ما خواهان جنگ نبوده‌ایم، اما از نظر ما، اشغال میهنمان همواره دستاویزی برای نبرد و گرفتن انتقام بوده است. دشمن خلقمان غیر از زبان جنگ، زبان دیگری را درک نمی‌کند. تجربه دو ساله اخیر ما در مقاومت در برابر اشغالگران برای وارد آوردن ضربات مهلک به اشغالگران کافی بوده و بدون تردید دشمنان را از این سرزمین مقدس بیرون رانده و پرچم آزادی را در چیای کورمانج برخواهیم افراشت.

آزادی عفرین وظیفه اصلی ماست

لازم است که دوستان و دشمنان براین نکته واقف باشند که ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که آزادی عفرن وظیفه مقدس و اصلی ما به شمار رفته و در آینده‌ای نه چندان دور این امر تحقق خواهد یافت. مصائب و آلامی را که خلقمان از اشغالگران ترک متحمل شده است، به گلوله‌ای از آتش تبدیل شده و صفوف دشمن را سوزانده و از میان برخواهد داشت.

با اتکا به رزمندگانمان تکرار می‌کنیم؛ در سومین سالگرد اشغال عفرین سطح مبارزاتی و نیروی ما اعتلا خواهد یافت و این نیرو گسترش یافته و در تمامی کوه‌ها و روستاها و محلات عفرین گسترش خواهد یافت. تمامی مناطق عفرین و اطراف آن برای ما به سنگرهای نبرد تبدیل شده و تمامی اشغالگران، تبهکاران، جاسوسان و مزدوران آنها هدف نیروهای ما قرار خواهند گرفت، ما در تمامی مناطق عفرین حضور خواهیم داشت و از خلقمان پاسداری می‌کنیم.

آزادی نزدیک است

همزمان با آن، ما از تمامی جوانان می‌خواهیم که ایستار ملی را از خود نشان داده و به مقاومت دوران بپیوندند. در وضعیت مقاومت کنونی، جایگاه شایسته جوانان در میان صفوف نیروهای ماست. آزادی نزدیک است و لازم است که همه در خلق آزادی سهیم باشد. از سوی دگر، از خلقمان در داخل عفرین و خارج از آن می‌خواهیم که باور قدرتمندانه‌ای به آزادی و نیروهای رهایی‌بخش عفرین از خود نشان دهند. امروز قهرمانان ما با خون خود گام‌های استواری را به سوی آزادی و پیروزی برداشته و پیروزی آفرین هستند. همچنین از کسانی که دست در دست اشغالگران گذاشته و به خلقمان آسیب وارد آورده‌اند، می‌خواهیم که از این به بعد به شرافت و شکوهی که سرزمین عفرین به آنان بخشیده است، راه بازگشت در پیش گرفته و از اشغالگران دور شوند. عمر اشغالگران کوتاه است و با از میان رفتنشان هیچ کسی را بعد از خود حراست و صیانت نخواهند کرد."