نیروهای رهایی بخش عفرین: ۷ ارتشی و تبهکار کشته شدند

نیروهای رهایی بخش عفرین اعلام کرد، نیروهایشان در عفرین و اعزاز علیه ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن عملیاتهایی را به انجام رساندەاند. در نتیجەی این عملیاتها حداقل ۷ ارتشی و تبهکار وابسته به رژیم ترکیه کشته شدەاند. 

   نیروهای رهایی بخش عفرین با انتشار اطلاعیەای کتبی اعلام کردند، نیروهایشان در عفرین و حومەی آن علیه ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن عملیاتهایی را انجام دادند. 

  در اطلاعیه آمده است " نیروهایمان روز ۸ ژوئن/ ۱۸ خرداد در روستای عبله واقع در اعزاز علیه گروه تبهکار احرار الشام عملیاتی به انجام رساندەاند. در نتیجەی این عملیات تبهکاری به نام محمد الخطیب کشته و ۳ تبهکار دیگر زخمی شدند. 

  روز ۹ ژوئن/ ۱۹ خرداد نیروهایمان در روستای مریمین واقع در شَرا در عفرین علیه مقر ارتش اشغالگر ترکیه عملیاتی را به انجام رساندند. در نتیجەی این عملیات ۲ ارتشی کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند. 

  روز ۹ ژوئن نیروهایمان در روستای فیلات القاضی واقع در شَرا علیه گروه تبهکار جبهه الشامیه عملیاتی انجام دادند. در نتیجەی این عملیات ۴ تبهکار کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند. 

  روز ۹ ژوئن در روستای مریمین واقع در شَرا، نیروهایمان علیه خودرو حمل سوخت اشغالگران عملیاتی را به انجام رساندند. در نتیجەی این عملیات خودرو حمل سوخت منهدم شد، اما از تعداد کشته و زخمی نیروهای دشمن اطلاعاتی بدست نیامد. 
 

در نتیجەی این عملیاتها حداقل ۷ ارتشی و تبهکار کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند."