نیروهای سوریه دموکراتیک صدها غیر نظامی را از چنگ داعش نجات دادند

نیروهای دموکراتیک سوریه در طی آخرین مراحل عملیات تندباد جزیر، صدها غیرنظامی را از چنگال تروریست‌های داعش در شهرک سوسا آزاد کردند

مرحله اخیر عملیات تندباد جزیر در منطقه دیرالزور شرق سوریه ادامه دارد. در همین ارتباط، مبارزین نیروهای دموکراتیک سوریه، صدها غیرنظامی را که از دست داعش در شهرک سوسا فرار کرده بودند، نجات دادند. اکثر آنها زنان، کودکان و سالخوردگان بودند.

 

غیرنظامیان نجات یافته توسط نیروهای ق.س.د به مناطق امن منتقل شدند.