نیروهای سوریه دمکراتیك روستای طبریه را آزاد کردند

نیروهای سوریه دمکراتیك در جبهه دیرالزور ضمن کنترل یک روستای تحت تصرف داعش در حال آزادسازی یک روستای دیگر هستند.

نیروهای سوریه دمکراتیك در جبهه دیرالزور ضمن کنترل یک روستای تحت تصرف داعش در حال آزادسازی یک روستای دیگر هستند.

 

صبح امروز روستای طبرية واقع در پنج کیلومتری شهرک صور آزاد شد.

 

این روستا در ضلع شمالی شهرک صور پیش از این توسط نیروهای سوریه دمکراتیك محاصره شده بود.

 

مبارزان در حال پاکسازی تلەهای انفجاری داعش در این روستا هستند.

 

از شب گذشته تاکنون درگیری‌های سنگینی هم در جنوب میدان نفتی جفرا روی داده است.

 

طبق گزارش خبرگزاری هاوار، نیروهای سوریه دمکراتیك همچنین روستای غریب در چهارده کیلومتری ضلع شمالی شهرک صور را تحت محاصره قرار دادەاند.

 

عملیات تندباد جزیر با هدف آزادسازی حومه شرقی رود فرات تا مرزهای عراق آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.