نیروهای ق.س.د مرحله پاکسازی روستاهای حسکه را آغاز کرد

طی کنفرانسی مطبوعاتی که روز گذشته در حسکه برگزار شد مرحله پاکسازی مناطق مرزی عراق- سوریه، آزادسازی شهرک دشیشه و روستاهای حومه حسکه را آغاز شد.

طی کنفرانسی مطبوعاتی که روز گذشته در حسکه برگزار شد مرحله پاکسازی مناطق مرزی عراق- سوریه، آزادسازی شهرک دشیشه و روستاهای حومه حسکه را آغاز شد.

 

بیانیه آغاز فاز نوین عملیات نیروهای سوریه دمکراتیک از سوی لیلوا عبدالله سخنگوی رسمی کارزار تندباد جزیر در یکی از روستاهی جنوب شرقی حسکه قرائت گردید.

 

در بیانیه آمده است:

"پس از آزادسازی شهرک باخوزه و محاصره مناطق تحت کنترل داعش، نیروهای ما اکنون در چهارچوب دومین مرحله کارزار تندباد جزیر عملیات آزادسازی شهرک دشیشه تابعه حسکه را آغاز می‌نمایند.

 

این کارزار برای آزادسازی شهرک دشیشه و تأمین امنیت مرزهای عراق و سوریه و همچنین پاکسازی تمام روستاهی استان حسکه از تبهکاران داعش است. تبهکاران داعش منطقه‌ای به وسعت سه هزار کیلومتر مربع را با مرکزیت شهرک دشیشه در کنترل دارند.

 

آزادسازی دشیشه طبق برنامه با هماهنگی ارتش عراق و ائتلاف بین‌المللی به انجام می‌رسد. نیروهای ما طبق برنامه و هدف مشترک که همانا نابودی تروریست‌هاست بسوی دشیشه حرکت می‌کنند. هدف از این عملیات تأمین امنیت و آرامی مناطق آزادشده و ساکنان منطقه است که سالها تحت ستم تبهکاران قرار داشتند.

 

هدف از این بیانیه پاکسازی کامل مناطق جنوب شرقی سوریه است که همچنان در چنگ داعش قرار دارد.

 

عملیات تندباد جزیر به دلیل حملات ارتش ترکیه وتبهکاران وی به کانتون عفرین متوقف شده بود. اما نیروهای ما از ١ مه این عملیات را از سر گرفتند.

 

در این راستا نیروهای ما در دومین مرحله کارزار پیشروی‌های بزرگی را کسب کرده و مناطق وسیعی را چنگ تبهکاران خارج کردند. این کارزار در چهارچوب آزادی مناطق باقی مانده تحت اشغال داعش در جنوب شرقی حسکه و پاکسازی خط مرزی ما با کشور عراق صورت می‌گیرد."