نیروهای ق.س.د ۷۰۰ شهروند دیگر را از چنگ تبهکاران داعش نجات داد

​​​​​​​مبارزان ق.س.د صدها تن از شهروندان غیرنظامی را از دست تبهکاران داعش نجات داده و آنها را به مناطق امن منتقل کردند

نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک شب گذشته از مسیر امنی که برای شهروندان اهل هجین درست کرده‌اند، حدود ۷۰۰ شهروند اهل این منطقه را از چنگ تبهکاران داعش نجات دادند.

 

بیشتر این افراد زن و کودک هستند.

 

این افراد از این مسیر امن که مبارزان ق.س.پ ایجاد کرده‌اند حدود ۱۵ کیلومتر را طی کرده‌اند تا به نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک رسیده‌اند.

 

مبارزان نیز این افراد را از مناطق جنگی دور کرده و در مناطق امن اسکان داده‌اند.