نیروهای مدافع خلق یاد و خاطره پنج گریلای شهید مقاومت ٢٠١٩ را گرامی داشت

مرکز خبررسانی ه.پ.گ در بیانیه‌ای اسامی پنج گریلا را که در ماه‌ دسامبر ٢٠١٩ در جنوب استان موش به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان(ه.پ.گ) به شرح زیر است:

"روز ٨ نوامبر ٢٠١٩ (١٧ آبان ١٣٩٨) ارتش اشغالگر ترک در منطقه دورشین و جنوب استان موش عملیاتی نظامی را آغاز کرد و این عملیات حدود دو ماه ادامه یافت. روز ٨ دسامبر ٢٠١٩ در حین عملیات در جنوب موش در عرصه ولکای ۵ تن از رفقای ما به شهادت رسیدند. جزئیات شناسنامه رفقای شهید به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: موسی کالکان

   کد سازمانی: جوان تولهلدان

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: دلال - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٧ دسامبر ٢٠١٩ / جنوب موش

 

   نام و نام خانوادگی: زهرا اریلماز

   کد سازمانی: دوغا جانفدا

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: قودیسه – محمد ویسی

  تاریخ و محل شهادت: ٧ دسامبر ٢٠١٩ / جنوب موش

 

   نام و نام خانوادگی: سلیمان چنار

   کد سازمانی: شروان آمَد

   محل و سال تولد: آگری

   نام مادر – نام پدر: حبیبه - ندیم

  تاریخ و محل شهادت: ٧ دسامبر ٢٠١٩ / جنوب موش

 

   نام و نام خانوادگی: ملیک بال

   کد سازمانی: تولهلدان آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: کلسوم - احسان

  تاریخ و محل شهادت: ٧ دسامبر ٢٠١٩ / جنوب موش

 

   نام و نام خانوادگی: اردال تکای

   کد سازمانی: زنار آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: رمزیه - اکرم

  تاریخ و محل شهادت: ٧ دسامبر ٢٠١٩ / جنوب موش

دولت فاشیست ترکیه بر مبنای قتلعام، نابودی و ظلم تأسیس شده است، همچنانکه در تاریخ اخیر خود با سیستم فاشیست و نژادپرست بجز ذهنیت فاشیستی خویش موجودیت هیچ خلقی را نمی‌پذیرد و چه با نابودی یا با آسیمیلاسیون برای پایان دادن به موجودیت خلق‌های دیگر تلاش می‌کند. انسان‌ها در مقابل این ذهنیت بیمار تنها با مقاومت می‌توانند به حیات خویش ادامه دهند. بدون شک در این مقاومت هزینه‌های سنگینی صرف خواهند شد. کادرهای پیشاهنگ جنبش پ.ک.ک با علم به این واقعیت بدون تردد در زندان آمَد جسم خویش را برای آینده شرافتمند خلقشان به دست مرگ سپردند و مبارزه‌ای قهرمانانه را رقم زدند. خلق کورد با تمام نیرو به مقاومت آبرومندانه پیوست و پیروزی مبارزه را وظیفه اساسی خود می‌داند. از هفت تا ٧٠ ساله‌ راه کوهستان‌های آزاد کوردستان را پی می‌گیرند.

گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان در هر شرایطی با تکیه بر خط مشی رهرب آپو و شهیدان همیشه جاوید به مبارزه برای موجودیت و اراده خلق کورد ادامه می‌دهند. گریلاهای جنبش آزادیخواهی که بسرعت خود را با وضعیت وفق دادند برای تحقق آرمان‌های شهیدان شیوه‌ی گریلاهای مدرنیته دمکراتیک را به پیش می‌برند و اینچنین پاسخ نیرومند و شایسته‌ای به اشغالگران می‌دهند.

رفقا زنار، جوان، دوغا، شروان و تولهلدان نیز برای اینکه پیشاهنگ گریلاهای مدرنیته دمکراتیک شوند، برای عمل به وظایف و مسئولیت‌های خوایش به صفوف گریلا ملحق شدند.

علیه هرگونه دسیسته و فشارهای جنگ ویژه دولت‌های اشغالگر با عزم راه رهبر آپو و شهیدان را پی گرفتند و با رنجی بزرگ و روحیه‌ی فدایی آپویی به نبرد با دشمن پرداختند. در مقابل نیروهای اشغالگر که دارای افکار ضد بشری بوده، به شیوه‌ای ناجوانمردانه به ارزشهای ما حمله‌ور شده و در تلاش است تا به موجودیت خلق کورد پایان دهد، رفقایمان جوان، دوغا، شروان و تولهلدان با فرماندهی رفیق زنار در راه دستیابی به زندگی شرافتمند ایستادگی کردند.

مراتب تسلیت خود را به خانواده هر ۵ رفیق شهید و تمامی خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم و با آرمان‌های شهیدان راه آزادی تجدید پیمان می‌کنیم."