هزاران تبهکار داعش و همکاران آنان خود را به نیروهای ق.س.د واگذار کردند

​​​​​​​تروریست‌های داعشی که از منطقه باخوزه فرار کرده بودند پس از چند روز سرگردانی در دشت‌ها مجبور شدند به نیروهای ق.س.د پناه آورند. این تبهکاران پس از کنترل توسط نیروهای ق.س.د به کمپ‌های ویژه منتقل می‌گردند

روز گذشته هزاران تن از تبهکاران داعش و همکاران آنان تسلیم نیروهای ق.س.د شدند. تبهکاران پس از تفتیش و بازجویی اولیه به کمپ‌های ویژه زندانیان منتقل می‌شوند.

 

تصاویر ویدیویی اختصاصی خبرگزاری فرات: