هزاران نفر در شهبا انزجار خود را از اشغالگری اعلام کردند

خلق عفرین و شهبا در اعتراض به اشغالگری و سیاست‌های امحای ملی کردها از سوی رژیم ترکیه راهپیمایی باشکوهی را برگزار کردند

روز گذشته دهها هزار نفر از اهالی عفرین و ساکنان شهبا در اعلام انزجار از سیاست‌های فاشیستی ترکیه اقدام به برگزاری راهپیمایی اعتراضی در شهبا کردند.

 

شهروندان با در دست داشتن پرچم‌های جنبش دمکراتیک، کنگره ستار، ی.پ.گ/ی.پ.ژ پس از گردهمایی در بخش فافین کانتون شهبا بسوی کمپ برخودان براه افتادند. معترضین پلاکاردهایی با مضمون "مجلس عنتاب مجلس خائنان است"، "روسیه و ترکیه در تجزیه ترکیه شریک شده‌اند"، "سکوت بین‌المللی در قبال عفرین مایه شرم است" و "خلق شهبا حامی مقاومت قهرمانانه عفرین است" بدست گرفته بودند. در مسیر راه شعارهایی با عناوین " نه به اشغالگری ترکها"، " عفرین آزاد است" و " زنده باد مقاومت تاریخی عفرین" سردادند.

خلق با رسیدن به کمپ برخودان یک دقیقه سکوت کرد. سپس هیفا عربو ریاست مشترک کانتون جزیره سخنانی ایراد کرده و بر تداوم راه شهیدان تأکید کرد و افزود:"مقاومت خود را ادامه می‌دهیم و عفرین را از اشغال ترکها پاکسازی می‌کنیم. مقاومت تاریخی علیه رژیم غاصب ترکیه در صفحات تاریخی جای گرتفه است و ما با الهام از این مقاومت پیروزی را محقق می‌کنیم."

 

عثمان شیخ عیسی ریاست مشترک کانتون عفرین هم در سخنان خود از میهن‌دوستی خلق عفرین و تحقق پیروزی بر مبنای خطمشی ‌شهدا تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد:"مقاومت خود را به طرق گوناگون ادامه می‌دهیم و پیروزی از آن ماست."

 

وفا حسن ریاست مشترک شورای اداری کانتون شهبا هم در بیاناتی به همکاری رژیم ترکیه با سرکردگی اردوغان با تروریست‌ها اشاره کرده و اظهار کرد:"هدف اردوغان تجزیه سوریه و دامن زدن به فتنه میان خلق‌ها است."

 

وفا حسن افزود:"دولت ترک با اشغال جرابلس، باب و اعزاز مستقیما سیاست‌های اشغالگرانه را در شمال سوریه به اجرا گذاشته است." وی خواهان ارتقای مبارزه علیه اشغالگران شد.

 

راهپیمایی با شعار "زنده باد مقاومت عفرین" و "مرگ بر اشغالگران" به پایان رسید.