هفت سال و شش ماه حبس برای یک روزنامه‌نگار دیگر شمال کردستان

​​​​​​​صدا تاشکین گزارشگر خبرگزاری مزوپوتامیا از سوی دادگاه رژیم ترکیه به ٧ سال و شش ماه حبس محکوم شده است. تاشکین از یک سال پیش در زندان بسر می‌برد

صدا تاشکین گزارشگر خبرگزاری مزوپوتامیا از سوی دادگاه رژیم ترکیه به ٧ سال و شش ماه حبس محکوم شده است. تاشکین از یک سال پیش در زندان بسر می‌برد

 

دادگاه کیفری شهر موش در شمال کردستان امروز در مورد صدا تاشکین گزارشگر خبرگزاری مزوپوتامیا تشکیل جلسه داد. تاشکین از ٢٠ دسامبر سال گذشته در حبس بسر می‌برد.

 

صبح دیروز دادستانی جمهوری غاصب ترکیه این روزنامه‌نگار کردستانی را به ٧ سال و شش ماه حبس محکوم کرد.