هنرمند انقلابی کورد پس از ۲٨٨ روز اعتصاب غذا جانباخت

هلین بولک عضو گروه «یوروم» پس از ۲٨٨ روز اعتصاب غذا روز سوم آوریل/ ۱۴ فروردین در سن ۲٨ سالگی درگذشت.

گروه یوروم که در سال ۱۹٨۵ توسط چهار دانشجو تاسیس شده بود در ابتدا هدف از تاسیس گروه را واکنش به کودتاگران اعلام کردند.آنها سپس اعلام کردند که هنرشان را از این پس در خدمت "مردم سرکوب شده ترکیه و سراسر جهان" می‌گذارند و برای "آزادی همه نوع بشر" فعالیت خواهند کرد.

این گروه در واقع نماد مبارزات سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری در چند دهه‌ی اخیر ترکیه بود که همیشه با سرکوب رژیمهای حاکم بر ترکیه مواجه شده بود.

با سر کار آمدن رژیم اردوغان نیز گروه چپ یوروم در طول تمام سالهای حکومت آ.ک.پ تحت فشار بود تا اینکه در سال ۲۰۱۶ فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شد و چندین تن از اعضای گروه از جمله هلین بولک یکی از خوانندگان گروه و ابراهیم گوکچک نوازنده‌ی گیتار بیس دستگیر شدند.

 دولت ترکیه این اتهام را علیه این گروه مطرح کرده است که با جبهه آزادی‌بخش انقلابی خلق - از گروه‌های مخالف حکومت ترکیه - ارتباط دارند و اعضای این گروه را به اتهام تروریسم بازداشت کرده است. اما گروپ یوروم اعلام کردند که تنها موسیقی اعتراض تولید می‌کرده و این اتهام را نپذیرفتند.

هلین بولک و ابرهیم گوکچک در اعتراض به بازداشت آنها و اعضای گروه در زندان دست به اعتصاب غذا زدند. در نهایت در نوامبر ۲۰۱۹ دولت ترکیه مجبور به آزاد کردن این دو تن شد اما آنها پس از آزادی نیز لب به غذا نزدند و به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها اعلام کردند تا آزادی همه‌ی اعضای گروه، برداشته شدن اتهام تروریسم از آنها و اجازه‌ی برگزاری کنسرتهایشان دست از اعتصاب غذا نخواهند کشید.

هلین بولک در نهایت در سن ۲٨ سالگی در میان بی‌توجهی مسئولین و رژیم فاشیست ترکیه در روز ۳م آوریل / ۱۴ فروردین درگذشت. ابراهیم گوکچک نیز هنوز در اعتصاب غذا به سر میبرد.

بولک کورد و اهل آمد بود. وی ترانه‌هایی به کوردی و ترکی می‌خواند. ترانه‌های وی اعتراضی و در حمایت از کارگران و خلق‌های فرودست بود.

"این محله مال ماست"

شکست نخواهیم خورد؛

چرا که قلب‌مان به عشق خلق می‌تپد

اینجا میهن ماست؛

به کارُ عرق‌جبینُ جان بی‌وقفه در تکاپوییم برای تداوم حیات

پیش به سوی باریکات‌

با اخگرانی از امید

و ستاره‌ای سُرخ بر پیشانی‌مان…

این محله مال ماست...