هواپیماهای ترکیه سه خانه مسکونی عفرین را به تمامی ویران کردند

سه خانه مسکونی در حملات جنگنده‌های ارتش غاصب ترکیه به روستای برکاشی از توابع بخش بلبله حومه کانتون عفرین کاملا ویران شدند

سه خانه مسکونی در حملات جنگنده‌های ارتش غاصب ترکیه به روستای برکاشی از توابع بخش بلبله حومه کانتون عفرین کاملا ویران شدند

خبرگزاری هاوار تصاویری از این منازل را با افکار عمومی در میان گذاشت.