هواپیمای جاسوسی ناشناس بار دیگر درآسمان روژاوای کردستان

یک فروند هواپیمای جاسوسی ناشناس یک بار دیگر در آسمان کانتون عَفرین دیده شد.

یک فروند هواپیمای جاسوسی ناشناس یک بار دیگر در آسمان کانتون عَفرین دیده شد.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در کانتون عَفرین اعلام کرد که صبح امروز برای دومین بار یک فروند هواپیمای جاسوسی ناشناس، بار دیگر بر فراز آسمان کانتون عَفرین به رصد و گشت زنی پرداخته است.

 

روز گذشته نیز هواپیمای جاسوسی دولت ترکیه درآسمان کانتون عفرین روژاوای کردستان به گشت زنی پرداخته است.