هویت ٩ شهید نیروهای سوریه دمکراتیک اعلام شد

ق.س.د در بیانیه‌ای کتبی مشخصات ٩ مبارز خویش را که در جریان مقاومت شرف در فاصله روزهای ١١ اکتبر ٢٠١٩ لغایت ١۵ ژانویه ٢٠٢٠ / ١٩ مهر لغایت ٢۵ دی ١٣٩٨ به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در بیانیه‌ای کتبی مشخصات ٧ مبارز مقاومت شرف در سریکانی و دو مبارز دیگر در رقا را که به درجه شهادت رسیده‌اند اعلام کرد.

در بیانیه ق.س.د آمده است:

"ارتش اشغالگر ترک با هر نوع اسلحه سنگین حملات به روستانشینان شمال و شرق سوریه را ادامه می‌دهد. مبارزان ما در برابر حملات ترکیه و تروریست‌های وابسته‌اش مقاومتی قهرمانانه را به پیش می‌برند. در این مقاومت شماری از مبارزانمان به درجه شهادت و شرف نائل شدند.

همچون نیروهای سوریه دمکراتیک با شهیدان و خانواده‌های آنان پیمان می‌بندیم که راهشان را ادامه دهیم، به تروریست‌ها و همدستانشان پایان دهیم و پیروزی را محقق نماییم."

مشخصات شهیدان به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: عیسی علی

   کد سازمانی: بدران روناهی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: عایشه - علی

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عایشه عبدالرحمن

   کد سازمانی: زلال جودی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: گُلی - عبدالرحمن

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: سنجار بکر

   کد سازمانی: سرهلدان روحا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه- بکر

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ گری سپی


   نام و نام خانوادگی: حمید خلف عبدالأساف

   کد سازمانی: کاوه رقا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مریم – خلف

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩ / گری سپی


   نام و نام خانوادگی: اسماعیل احمد

   کد سازمانی: مُردَم چیا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١۴ ژانویه ٢٠٢٠/ رقا


   نام و نام خانوادگی: محمد حسن سلامه

   کد سازمانی: نَمر

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خانم - حسن

  تاریخ و محل شهادت: ١۴ ژانویه ٢٠٢٠/ عین عیسی


   نام و نام خانوادگی: سُنگول امین

   کد سازمانی: هیوی آمَد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه – محمد امین

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ گری سپی


   نام و نام خانوادگی: محمد کنو

   کد سازمانی: -

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: گُلی - عصمت

  تاریخ و محل شهادت: ١۴ ژانویه ٢٠٢٠/ رقا


   نام و نام خانوادگی: یوسف دوجی

   کد سازمانی: فرهاد منبج

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مریم - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١۵ ژانویه ٢٠٢٠ / عین عیسی