هوی مصطفی: نامه نگاری ما به طرف‌های بین‌المللی بی‌پاسخ مانده است

هوی مصطفی ریاست مشترک خودمدیریتی دمکراتیك کانتون عفرین طی گفتگویی اعلام کرد نامه نگاری آنها به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان‌های حقوق بشری در رابطه با وقوع فاجعه انسانی در عفرین تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

هوی مصطفی ریاست مشترک خودمدیریتی دمکراتیك کانتون عفرین طی گفتگویی اعلام کرد نامه نگاری آنها به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان‌های حقوق بشری در رابطه با وقوع فاجعه انسانی در عفرین تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

 

هوی مصطفی با یادآوری خونریزی‌های گسترده در هجوم زمینی و هوایی ترکیه به کانتون عفرین اعلام کرد هزاران نفر از خانەهای خود رانده شده و اموال آنها غارت شده است.

 

او گفت در نامه نگاری به طرف‌های بین‌المللی چگونگی وقوع جنایت علیه بشریت در عفرین را شرح داده اند اما جامعه جهانی به سکوت خود ادامه داده است.

 

ریاست مشترک خودمدیریتی عفرین به اسکان موقت هزاران آواره عفرینی در کانتون شهبای سوریه اشاره کرد و گفت آنها برای بازگشت به خانە های خود به ضمانت بین‌المللی برای تأمین امنیت نیاز دارند.

 

او تصریح کرد ترکیه در حال تغییر بافت جمعیتی در عفرین و انتقال گروههای مسلح تبه‌کار از سراسر سوریه به این شهر است.