هیئت فرانسوی: منطقه پرواز ممنوع را بررسی می‌کنیم

هیئتی از نمایندگان پارلمان فرانسه در جریان سفری به روژاوا بر لزوم اعلام منطقه پرواز ممنوع در مناطق شمال و شرق سوریه تأکید کردند

این هیئت که از سه روز پیش وارد روژاوا شده است دیروز در شهر قامشلو از دفتر سازمان زنان کنگره استار بازدید کرد. این هیئت سه نفره، مشاهدات خود از تحولات در منطقه را به مقاومت فرانسه منتقل می‌کند.

پاسکال ترادور، دانیل اوبونو و ماتیلدا پانوت از مسئولان کنگره ستار در مورد میزان آزادی‌های زنان پرسیدند.

 

دانیل اوبونو در اظهاراتش تأکید کرد که میزان مشارکت زنان در پروژه برقراری خودمدیریتی دمکراتیك در منطقه مشهود بوده و آنها از هر پروژەای در حمایت از حقوق زنان دفاع می کنند.

 

اعضای این هیئت همچنین اشغال عفرین توسط ترکیه را محکوم کرده و در رابطه با تهدیدهای اخیر حمله به نواحی کرانه شرقی رود فرات به اهمیت برقراری منطقه پرواز ممنوع در شمال و شرق سوریه اشاره کرده اند.

 

مقامات فرانسوی در چند روز اخیر در چند نوبت تکرار کردند که کردها و متحدان در جنگ با داعش باید در برابر تهدیدهای ترکیه و طرف‌های دیگر محافظت شوند.