وقوع انفجار در منبج هنگام تظاهرات شهروندان مقابل تهدیدات اشغالگری ترکیه

انفجاری شدید هنگام تظاهرات شهروندان منطقه الحیه شهر منبج در رابطه با تهدیدات اشغالگری دولت ترکیه روی داد

انفجاری شدید هنگام تظاهرات شهروندان منطقه الحیه شهر منبج در رابطه با تهدیدات اشغالگری دولت ترکیه روی داد.

 

گزارشات اولیه حاکیست که در این انفجار شماری از شهروندان زخمی شده‌اند.

 

این خبر در حال تکمیل شدن است.