وقوع دو انفجار در عفرین اشغالی

در کانتون عفرین که توسط دولت ترکیه و مزدورانش اشغال شده است دو انفجار روی دادند. یک انفجار در ایست بازرسی مزدوران ترکیه در مسیر جاده راجو و انفجار دیگر هم در مسیر جاده عفرین به اعزاز روی داد.

غروب روز گذشته دو انفجار در عفرین تحت اشغال دولت ترکیه روی داد.

یکی از انفجار‌ها در ایست بازرسی تبهکاران وابسته به آنکارا در بخش راجو و انفجار دوم به وسیله یک موتورسیکلت در مسیر جاده عفرین- اعزاز روی داد.

جزئیات بیشتری در خصوص تعداد کشته و زخمی‌های این دو انفجار در دست نیست.