ویان سوران مبارز ی.پ.ژ به قولی که داده بود عمل کرد

مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیك امروز مشخصات ٩ تن از شهدای مقاومت عفرین را اعلام کرد. یکی از جانباختگان، ویان سوران مبارز ی.پ.ژ است که چند روز پیش در مصاحبەای گفته بود تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهد کرد

مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیك امروز مشخصات ٩ تن از شهدای مقاومت عفرین را اعلام کرد. یکی از جانباختگان، ویان سوران مبارز ی.پ.ژ است که چند روز پیش در مصاحبەای گفته بود تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهد کرد.

 

ویان به قولی که داده بود عمل کرد. او گفته بود تا آخرین نفس از مردمش دفاع خواهد کرد.

 

جیهان شیخموس معروف به ویان سورران متولد عفرین است. او روز چهارشنبه، بیست و هشتم فوریه در جبهەی بخش شیه در کانتون عفرین پس از نبردی فدائیانه در برابر نیروهای اشغالگر ترکیه و القاعده شهید شد.

ویان سوران که نام او در فهرست جانباختگان اعلام شد در مصاحبه یک هفته پیش می‌گوید آنچه که در عفرین روی می‌دهد یک نبرد انقلابی‌ست، عفرین هرچند از لحاظ وسعت کوچک است اما قلبی بزرگ دارد. حملات هوایی، توپخانەای و موشکی بی‌امان ادامه دارند اما اردوغان باید بداند که مقاومت خلق بزرگتر از این هجوم است.

 

او می‌گوید هر اتفاقی می‌تواند روی دهد اما یک چیز مسلم است و آن اینکه عفرین تا به آخر می‌ایستد. اگر تنها یک کودک در عفرین باقی بماند و انگشتانش را به نشانه پیروزی بالا ببرد به این معنا خواهد بود که ما پیروز شدەایم.