١٠٠ نومبارز به عضویت مدافعان طبقا درآمدند

دوره آموزشی با نام دوره شهید علا خلیفه که از سوی ق.س.د برای یکصد نومبارز شهر طبقا و روستاهای حومه برگزار شده بود سرانجام پایان یافت

دوره آموزشی با نام دوره شهید علا خلیفه که از سوی ق.س.د برای یکصد نومبارز شهر طبقا و روستاهای حومه برگزار شده بود سرانجام پایان یافت

 

نیروهای سوریه دمکراتیک دوره آموزشی را برای نومبارزان طبقا و اطراف آن در آکادمی نظامی شهید جوما النزال برگزار نمودند. در مراسم پایان دوره هر کدام از روژدا فلات فرمانده ق.س.د، شیار محمد ریاست مشترک شورای اداری طبقا، محمد علی خالد ریاست مشترک کمیته دفاعی شورای اداری و تعدادی از فرمانده‌های نظامی و نمایندگان نهادهای مدنی شهر رقا شرکت نمودند.

مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت و سان نظامی شرکت کنندگان در دوره برگزار شد. سپس شیار حسن از مسئولان آکادمی نظامی شهید جوما النزال ضمن تبریک پایان دوره به نومبارزان خاطرنشان کرد:"امیدواریم جوانانی که در دوره آموزشی شرکت کردند به وظایف خود در قبال تأمین امنیت منطقه عمل نمایند."

 

دوره آموزشی شهید علا ٢۵ روز به درازا کشید و شرکت کنندگان به فراگیری دروس مبانی دمکراسی، جنگ روانی، تاریخ زن و تاریخ خاورمیانه پرداختند. نیمی از دوره آموزشی به یادگیری دروس نظامی از سوی مبارزان اختصاص یافته بود.

 

مراسم با شادی و پایکوبی مبارزان تا حوالی غروب ادامه یافت و سپس هر یگان از مبارزان به محل انجام وظایف خود اعزام شدند.

 

خاطرنشان می‌شود که شهید علا خلیفه در چهارچوب عملیات تندباد جزیر برای آزادسازی روستاهای حومه دیرالزور به شهادت رسید. با پایان این دوره آکادمی شهید جوما النزال اولین دوره آموزش نومبارزان را به پایان رساند.