پاتک مبارزان ی.پ.ژ به حمله تبهکاران: دهها داعشی از پای درآمدند

​​​​​​​مبارزان ی.پ.ژ و ق.س.د در چهارچوب عملیات تندباد جزیر یک حمله ی تبهکاران داعش را در هم شکستند

در ۲۴ ژانویه/۴ بهمن تبهکاران داعش به سنگرهای یگانهای مدافع زنان ی.پ.ژ و نیروهای سوریه ی دمکراتیک ق.س.د در روستای موزان و ماراشدی حمله کردند. در مورد این حمله مرکز اطلاع رسانی ی.پ.ژ بیانیه‌ای منتشر کرده است:

 

در تاریخ ۲۴ ژانویه/۴ بهمن تبهکاران داعش به سنگرهای ی.پ.ژ و ق.س.د در روستای موزان و ماراشدی حمله کردند. در این درگیریها که تا عصر ادامه داشت، دهها تبهکار کشته شدند و تعدادی هم خود را تسلیم نیروهای ما کردند. در نتیجه‌ی این جنگ روستای موزان از تبهکاران پاکسازی شد و بخشی از روستای ماراشدی هم به کنترل مبارزان در‌امد. تا این لحظه نیز مبارزان ی.پ.ژ و ق.س.د در جبهه‌ی باخوز در حال پیشروی هستند.