پاسخ دندانشکن نیروهای شورای نظامی باب به حمله تبهکاران رژیم تروریستی ترکیه

تروریست‌های رژیم ترکیه شب گذشته به پست‌های بازرسی شورای نظامی باب در روستای قرط وران حمله کردند، حمله مذکور با پاسخ مبارزان روبرو شد.

تبهکاران رژیم ترکیه از روستای شیخ ناصر منطقه اشغالی باب با استفاده از دوشکا و اسلحه‌های فردی به پست‌ بازرسی مبارزان شورای نظامی باب در روستای قرط وران حمله کردند.

 

پس از پاسخ مبارزان به تروریست‌های ترکیه درگیری روی داد.

 

درگیری چند ساعت به درازا کشید، تروریست‌های ترکیه پا به فرار گذاشتند. جزئیات بیشتری از نتیجه درگیری و تلفات دشمن در دست نیست.