پاسخ ساکنین بومی به تهدیدهای بشار اسد: نه به حکومت فاشیست بعث

ساکنین دیرالزور با انجام یک راهپیمایی به تهدیدهای رژیم بعث سوریه علیه نیروهای سوریه دمکراتیك پاسخ دادند

ساکنین دیرالزور با انجام یک راهپیمایی به تهدیدهای رژیم بعث سوریه علیه نیروهای سوریه دمکراتیك پاسخ دادند.

 

صدها تن در این راهپیمایی که در شهرک جزرا از توابع دیرالزور برگزار شده بود شرکت کردند.

 شورای دمکراتیك مردمی شهر که پس از آزادسازی رقا از چنگ داعش تشکیل شده است برای شرکت در این راهپیمایی فراخوان داده بود.

 

معترضان شعارهایی در حمایت از نیروهای سوریه دمکراتیك سر می‌دادند و در حوالی خانه زن تجمع کردند.

 

آنها پلاکاردی با خود حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: نه به حکومت فاشیست بعث.

 

این راهپیمایی به دنبال آن است که بشار اسد مدعی شده باید حاکمیت آن دوباره به دیرالزور بازگردد.

 

نیروهای سوریه دمکراتیك که در چند هفته اخیر بارها هدف حملات راکتی ارتش دولتی سوریه قرار گرفتەاند تأکید کردەاند که پس از پایان عملیات علیه داعش نیز از ساکنین بومی برای برقراری خودمدیریتی دمکراتیك دفاع خواهند کرد. این نیرو از سوریه ای دمکراتیك و فدرال حمایت می‌کند.