پایان دوره آموزش سیاسی- نظامی نومبارزان یگانهای مدافع زنان

​​​​​​​دوره آموزش سیاسی نظامی گروهی از نومبارزان عرب زن روز گذشته طی مراسمی با موفقیت به پایان رسید

گروهی از زنان عرب با هدف پیوستن به صفوف یگان‌های مدافع زنان در آکادمی شهید هبون انتریه دوره‌ی آموزشی را به پایان رساندند.

 

این دوره آموزشی روز گذشته با موفقیت به پایان رسید و نومبارزان زن طی مراسمی رسما به عضویت ی.پ.گ درآمدند.

در مراسم پایان دوره نومبارزان زن هر کدام از زنارین کوبانی فرامنده منطقه فرات، نسرین عبدالله سخنگوی یگان‌‌های مدافع زن، دلبرین کوبانی و جیهان شیخ احمد از فرمانده‌های ی.پ.ژ شرکت کردند.

 

نسرین عبدالله در سخنانی بر نقش پیشاهنگ زنان و جایگاه آنان در انقلاب روژاوا تأکید کرد.

 

مراسم با سوگند نومبارزان به پایان رسید.