پرتاب سنگ به کاروان خودروهای آمریکا از سوی خلق خشمگین قامشلو  

کاروان خودروهای زرهی ارتش امریکا در حال عقب‌نشینی از شمال و شرق سوریه، مورد انزجار مردم قامشلو قرار گرفتند. مردم خشمگین به سوی این کاروان سنگ پرتاب کردند.

   شهروندان قامشلو با پرتاب سنگ به سوی کاروان نظامی آمریکا خشم و اعتراض خویش را نسبت به سیاست‌های ریاکارانه و ضد اخلاقی دولت آمریکا نشان دادند.