پسته‌ی کوبانی محصولی کمیاب

در روژاوای کردستان برای هر فصل سال محصولی متفاوت به بازار عرضه می‌شود. کوبانی یکی از آن جاهایی است که به دلیل مناسب بودن آب و هوا و حاصلحیزی خاکش، درخت پسته در آنجا به خوبی رشد می‌کند و محصول می‌دهد.

   در مورد چگونگی کاشت و بزرگ کردن درخت پسته در کوبانی، بکر باقی مهندس کشاورزی و باغداری با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام داد و گفت، "در منطقه‌ی کوبانی همه نوع درختی کاشت می‌شود، اما خاک کوبانی برای درخت پسته بسیار مناسب است. باقی گفت، هم خاک و هم آب و هوای کوبانی برای پسته بسیار مناسب میباشد.

   وی در ادامه گفت، "من خود درخت پسته کاشته‌ام و اکنون محصول بسیار خوبی میدهد. بعد از ده سال اکنون محصول خوبی دارد. بعضی از کشاورزان بسیار عجله دارند و میخواهند مثل گندم و جو فورا محصول بدهد."

   باید یادآوری کرد که قدمت کاشت درخت پسته‌ی در منطقه‌ی شام [سوریه کنونی] به ۱٨۰۰ سال میرسد و هنوز هم محصول میدهند. این امر نشان دهنده‌ی آن است که خاک منطقه برای پسته مناسب است.

   پسته سرشار از مس، منیزیم و انواع ویتامین‌های گروه ب است که دستگاه ایمنی بدن را تقویت کرده و از بیماری‌های بسیار پیشگیری می‌کند. ویتامین ب۶ برای حفظ عملکرد سیستم ایمنی ضروری است. کمبود ویتامین ب۶ منجر به ناکارآمدی دستگاه ایمنی برای مقابله با عفونت می‌شود. همچنین مصرف پسته به ساخته شدن مناسب گلبول‌های قرمز خونی کمک می‌کند. پسته یکی از بهترین منابع پتاسیم است.