پژاک: انقلاب روژاوا منشا حقیقت زمانه است

مجلس پژاک با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ۷مین سالروز انقلاب روژاوا اعلام کرد، "این انقلاب در میدان عمل و سخن به همه اثبات نمود، بهترین جایگزین و راهکار حل مسائلی است که در نتیجه‌ی وجود سیستم سرمایه‌دار جهانی بوجود آمده است".

  مجلس حزب زندگی آزاد کردستان پژاک با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ۷ مین سالروز انقلاب روژاوا اعلام کرد، ". مشارکت چشم‌گیر زنان و جوانان کرد در دیگر بخش‌های کردستان در انقلاب روژاوا، روح ملی کرد را زنده نموده و نشان داد مسئله‌ی کرد در تمامی بخش‌ها، به همدیگر وابسته‌ است. به ویژه مشارکت و نقش مبارزان شرق کردستان بمانند ( ویان پیمان، موسی اردم، هیوا سنه، فریاد کرماشان) و صدها رفیق دیگر اثباتی بر این مدعاست. "

  متن بیانیه‌ی پژاک به شرح زیر است:

  "هفتمین سالروز انقلاب روژاوای کردستان را در ابتدا به رهبر خلق‌های آزادی خواه رهبر آپو، تمامی شهدای راه آزادی و آزادیخواهان جهان تبریک می‌گوییم. بدون شک در برهه‌ای که جهان و خاورمیانه در نتیجه‌ی مسائل گوناگون ایجاد شده توسط سیستم سرمایه‌داری جهانی، از بحرانی گذر می‌نمود، قیام و به موفقیت رساندن انقلاب روژاوای کردستان دارای اهمیت و ارزشی بسیاریست. این انقلاب در میدان عمل و سخن به همه اثبات نمود، بهترین جایگزین و راهکار حل مسائلیست که در نتیجه‌ی وجود سیستم سرمایه‌داری جهانی بوجود آمده است.

  انقلاب روژاوای کردستان که بر اساس فکر و اندیشه‌ی رهبر آپو آغاز شد، بار دیگر اثبات نمود، در خاورمیانه هر گونه مبارزه و تلاشی که بر مبنای حقیقت تاریخی جامعه نباشد به موفقیت دست نخواهد یافت. این سیستم با اساس گرفتن ذهنیت ملت دمکراتیک در مدتی کوتاه توانست تمامی اقشار و قومیت‌های مختلف روژاوای کردستان و شمال و شرق سوریه را در زیر چتری دمکراتیک گرد هم آورده و سازماندهی نماید.

  یکی دیگر از ویژگی‌های انقلاب روژاوای کردستان پیشاهنگی زنان و جوانان است. این واقعیت را اثبات کرد که آزادی جامعه به آزادی زنان و نیروی پویای جوانان وابسته است. مشارکت چشم‌گیر زنان و جوانان کرد در دیگر بخش‌های کردستان در انقلاب روژاوا، روح ملی کرد را زنده نموده و نشان داد مسئله‌ی کرد در تمامی بخش‌ها، به همدیگر وابسته‌ است. به ویژه مشارکت و نقش مبارزان شرق کردستان بمانند ( ویان پیمان، موسی اردم، هیوا سنه، فریاد کرماشان) و صدها رفیق دیگر اثباتی بر این مدعاست.

  تجربیات و دستاورد‌های انقلاب روژاوای کردستان، نیرو و امیدی برای مبارزات آزادی خواهانه‌ی خلقمان در شرق کردستان است. بر این اساس برای انتقال این تجربیات به شرق کردستان تمامی تلاش‌هایمان را خواهیم کرد. تا که بتوان برای به موفقیت رساندن این انقلاب، به وظایف انقلابیمان عمل نماییم. بار دیگر خلق‌های شمال سوریه و خلق کرد در هر چهار بخش کردستان را تبریک می‌گوییم و در برابر تمامی شهدای روژاوای کردستان سر تعظیم فرو می‌آوریم."